Grabovoi – Dnevne koncentracije

18. september 2012 – Otiss

Vaje za vsakodnevno koncentracijo za razvoj zavesti in dogodkov v želeni smeri. Za doseganje polnovrednega zdravja in vzpostavljanje skladnega utripa z vesoljem.

“Svetujem vam, da vsak dan posvetite čas vajam, ki so navedene v spodnjem tekstu. Za vsak dan v mesecu priporočam tri vaje, ki odgovarjajo določenemu dnevu. Te vaje se navezujejo na upravljanje z dogodki. Za dosego le tega se uporabljajo določene koncentracije. Zapomnite si, da so to kreativne vaje, ki vas razvijajo.

S pomočjo teh vaj duhovno rastete in to vam bo pomagalo, da vaje opravljate na višjem nivoju, s tem še bolj duhovno rastete in tako naprej. To je neskončen proces. Kmalu boste odkrili, da se je vaše življenje začelo spreminjati na bolje, čeprav, če smo natančnejši, ste ga sami začeli spreminjati s tem, ko ste začeli prevzemati kontrolo nad svojim življenjem.”

dr. Grigori Grabovoi

Dr. Grabovoi je znanstvenik in njegov jezik je včasih malo manj razumljiv. Naj vas to ne moti in delajte vaje tako kot jih razumete. Ne boste se zmotili. Vedno delajte vaje za datumski dan. Tudi če začnete 10. v mesecu delate vaje za deseti dan in ne za prvi.

Med procesom koncentracije imejte stalno v umu konkreten cilj, ki ga želite doseči. Cilj je lahko uresničitev določenih dogodkov, recimo ozdravitev določene bolezni, lahko je harmonija medčloveških odnosov, srečna družina,  osrečujoče delovno mesto, razumevanje sveta in tako dalje.

Praktični primer koncentracije: Miselno definirajte  cilj, ki ga želite doseči in si ga predstavljate v geometrijski obliki. Recimo v obliki 3o cm krogle. Med koncentracijo na prvo, drugo in tretjo dnevno vajo imejte stalno v mislih želeni cilj ter vidite vašo svetlo kroglo. V mislih kroglo postavite tja, kjer sem vam zdi, da je najbolj osvetljena.

To je le eden od možnih načinov. V praksi lahko najdete neskončno svojih načinov. Pravzaprav gre za kreativen proces, kar pomeni, da upoštevajte vse, kar vam reče notranji glas.

Pri prvi vaji za vsak dan v mesecu se osredotočamo na kateri koli objekt zunanje oz. notranje resničnosti.

Pri drugi vaji se bomo osredotočali na sedem in devetmestne Številske kode. Zapomnimo si, da je učinkovitost našega osredotočanja v največji meri odvisna od našega odnosa do osredotočanja. Odprimo se temu ustvarjalnemu postopku. Prisluhnimo svojemu notranjemu glasu, ki nam pomaga pri praktičnemu vidiku osredotočanj. Lahko npr. na papir zapišemo Številsko kodo in se osredotočimo nanjo. Ko to storimo, si predstavljamo, da se nahajamo na sredi sfere (krogle)  in da je številka zapisana na njeni notranji površini. V sferi se lahko v obliki manjše sfere nahajajo tudi informacije o cilju našega nadzora. Pripravljeni bodimo na to, da bo ena izmed številk morda izstopala in se svetila bolj kot ostale. Če se to zgodi, se na to številko osredotočimo bolj. V mislih potegnimo to številko v malo sfero (kroglo), ki je naš cilj.  Za osredotočanja na serije sedemmestnih številk si lahko predstavljamo, da so številke napisane na površini kocke. Številke lahko v skladu s svojo intuicijo tudi premikamo naokoli, tako da dosežemo kar največji učinek.

Pri tretji vaji so v obliki besed podani postopki nadzora, ki nam pomagajo upravljati z življenjskimi dogodki. Pogosto govorimo o harmoniji. Harmonija je včasih lahko element reševanja. Če neka situacija kliče po tovrstni intervenciji, se ta, kot glavni vidik harmonije, nanaša na razvoj dogodkov, ki ne bodo tarča kakršnih koli groženj. Ustvarimo harmoničen razvoj, ki bo trajal za vedno. Lahko rešimo samega sebe in druge, ter živimo večno. Ta osredotočanja nam bodo pomagala biti aktivni v vsaki situaciji, nadzorovati dogodke in prenehati s pasivnim obnašanjem. Tako uresničimo postopek reševanja družbe in razvojni postopek večne harmonije. Odkrijemo svobodo, ki nam jo daje stvarnik, ter resnično srečo.

Če potrebujete še kakšen dodaten nasvet, navodilo, mi pišite na otiss.otiss@gmail.com. Z vajami spreminjate sebe in svet okoli vas.

V  A  J  E

1. dan v mesecu:

1. Prvi dan v mesecu se osredotočamo na svoje desno stopalo. To osredotočanje nas poveže z ustreznimi točkami v zunanjem svetu. Stopalo v mislih pritisnemo ob tla. Zemlja in naša zavest nam nudita trdno oporo. Ta nadzor v sistemu popolne obnovitve temelji na ideji, da je točka opore hkrati točka stvarjenja. Ker je hkrati točka stvarjenja, lahko s pomočjo tega osredotočanja takoj razvijemo svojo zavest. Ugotovimo, da se npr. tako rastline kot materija našega telesa pojavijo na temelju istega načela, načela, ki je odgovorno za vse, kar raste in se razvija na Zemlji. S pomočjo istega načela lahko ustvarimo kakršno koli zunanjo resničnost. To razumevanje je sestavni del tega osredotočanja. Vendar pa nam med izvajanjem tega osredotočanja ni potrebno razmišljati o tem globoko vsajenem mehanizmu. Zgolj osredotočimo se na svoje desno stopalo in si v svoji zavesti hkrati predstavljajmo želeni dogodek. Opisani mehanizem izgradnje resničnosti bo deloval avtomatično. Želeni dogodek se bo zgodil na harmoničen način, saj ta nadzor hkrati zagotavlja harmonizacijo dogodkov. To vajo lahko izvajamo večkrat na dan.

2. Osredotočanje na sedemmestno število: 1845421; devetmestno število: 845132489.

3. Na ta dan se osredotočamo na Svet, na vse objekte sveta, ter občutimo da je vsak objekt Sveta del naše osebnosti. Ko to enkrat občutimo, bomo začutili, da nas vsak objekt Sveta kot šepet vetra vodi k rešitvi. Ko se zavemo, da je vsak objekt del naše zavesti, bomo občutili TISTO harmonijo, ki jo k nam pošilja stvarnik.

2. dan v mesecu:

1. Na ta dan se osredotočamo na mezinec desne roke. Hkrati se osredotočimo tudi na svoj cilj, ki ga nosimo v zavesti. Vajo lahko izvajamo večkrat na dan. Med vajami si izberemo interval, ki nam najbolj ustreza. Z naslednjim osredotočanjem lahko začnemo po 20 sekundah ali pa po eni uri. Tudi trajanje vsakega osredotočanja izberemo sami. Zanesimo se na svojo intuicijo. Naučimo se prisluhniti notranjemu glasu in slediti nasvetom, ki nam jih daje. To velja za vse vaje. Kadar izvajamo to vajo, nam ni treba biti popolnoma pri miru. Z mezincem desne roke se lahko česa dotaknemo. Ni pomembno ali se česa dotikamo ali ne. Obnašajmo se tako, kot nam najbolj ustreza. Pomembno je zgolj naslednje: na splošno posedujemo veliko elementov zaznavanja. Poleg že omenjenega mezinca je tu še devet drugih prstov in več drugih delov našega telesa. V tem trenutku se izmed vseh elementov zaznavanja osredotočimo zgolj na mezinec desne roke. Nadzor bo postal bolj harmoničen.

2. Osredotočanje na sedemmestno število: 1853125; devetmestno število: 849995120.

3. Drugi dan v mesecu si pobližje oglejmo harmonijo Sveta v povezavi z nami. Ta Svet ustvarimo na isti način, kot ga je ustvaril stvarnik. Oglejmo si Svet in videli bomo, kako je bil svet videti na začetku. Oglejmo si svet in videli bomo, kako bo svet videti v prihodnosti. Oglejmo si svet in videli bomo kdo smo v Svetu, kakršen je zdaj. Tako bo naš Svet vedno v večnosti.

3. dan v mesecu:

1. Tretji dan v mesecu se osredotočamo na rastline. Rastlino si lahko predstavljamo, ali pa imamo pred seboj dejansko stvar. Med osredotočanjem jo glejmo. Nato se osredotočimo na njeno obliko. Pri tem osredotočanju uporabimo Postopek odbijanja. To počnemo zato, da bi si lahko predstavljali kako se v odbiti svetlobi rastline ustvarja želeni dogodek. Še bolje, dogodek si ne le predstavljamo, ampak ga tudi dejansko vidimo. Ustvarimo ga v resničnosti. Dogodek zgrajen s pomočjo tega osredotočanja je dokazano v harmoniji.

Proces prispeva k dejstvu, da rastlina že zdaj harmonično obstaja v tem svetu.

2. Sedemmestno število: 5142587; devetmestno število: 421954321.

3. Ozrimo se okoli sebe in občutimo, da obstaja mnogo različnih svetov. Oglejmo si Svet, ki ga potrebujemo MI. Približajmo se temu svetu in ga razširimo. Postanimo priča temu svetu. Približajmo se mu in nanj položimo roke, in občutili bomo toploto, ki se širi iz našega sveta. Svetu se približajmo še bolj, ter si oglejmo stvarnika. Prisluhnimo mu in upoštevajmo njegove nasvete. To znanje lahko primerjamo z lastnim znanjem, ter prejmemo večni Svet.

4. dan v mesecu:

1. Na ta dan se osredotočimo na kristale ali kamne, lahko tudi na zrno peska. Ko enkrat izberemo kamen, se začnemo osredotočati nanj. Nato okoli kamna postavimo sfero informacij. Zavestno v to sfero pošljemo vse osebne cilje. Zgolj vstavimo jih v sfero. Na ta način s pomočjo osredotočanja izvajamo nadzor.

2. Sedemmestno število: 5194726; devetmestno število: 715043769.

3. Prepoznajmo stopnjo resničnosti, ki jo z osredotočanji dosežemo. Ti postopki ustvarjajo harmonijo. Vsak postopek je posledica prejšnjega postopka, podobno kot če se sprehajamo po ulici in je vsak korak posledica prejšnjega koraka. Po tem, ko smo nekaj časa sedeli, lahko vstanemo in občutimo, kako je lahko vsak gib drugačen od drugega. Vsak gib je lahko posledica prejšnjega giba in hkrati nov predhodni gib. Predstavljajmo si Svet, kot da bi bil ta neprekinjen, kot da se vsak premik tega sveta nanaša zgolj na nas kot na integrirano osebo. Takoj ko začutimo enotnost sveta, ki jo pridobimo z uporabo konkretnih postopkov nadzora v tem Svetu in s tem Svetom, se bo naš Svet raztezal povsod. Prišli bomo do njega. Vzeli ga bomo v roke in naše roke bodo postale svet, ki drži naš Svet. In občutili bomo, da smo povezani z večnim Svetom, z Svetom vseh Svetov. Za vsakega izmed nas bo ta edinstven. To bo kolektivni Svet, ki smo ga izbrali, ki so ga izbrali vsi. Ustvarimo ta svet na način, ki je idealen za vse IN za nas same. To idealno stanje mora biti na voljo vsemu človeštvu in nam samim, tako v našem integriranem Svetu, kot v integriranem svetu vseh ljudi.

5. dan v mesecu:

1. Na peti dan v mesecu se osredotočamo na elemente resničnosti, ki so posledica interakcije z drugimi elementi resničnosti. Če opazujemo nek objekt, svojo zavest usmerimo nanj. Zaradi naše povezanosti s tem objektom bo ta element resničnosti prejel določeno mero NAŠEGA osredotočanja in določen del NAŠEGA znanja. Objekt to stanje in znanje prenese v druge elemente resničnosti. Če si objekt po naši interakciji z njim ogledamo, bomo opazili, da del sebe prenese v zunanje okolje. Naša naloga je, da ugotovimo in odkrijemo kaj VSAK izmed elementov resničnosti prenese v zunanje okolje. Lahko se, seveda, osredotočimo zgolj na EN element. Med takšnim osredotočanjem si hkrati predstavljamo svoj želeni dogodek. Posebnost tega postopka je, da želeni dogodek materializiramo s pomočjo osredotočanja na t.i. sekundarni element (objekt).

2. Sedemmestno število: 1084321; devetmestno število: 194321054.

3. Ko se ozremo v nebo vemo, da Zemlja obstaja. In obratno, ko pogledamo Zemljo, vemo, da obstaja tudi nebo. Če se nahajamo v Zemlji (v predoru ali votlini), to ne pomeni, da nebo nad nami ne obstaja več. Te preproste resnice so vir večnega Sveta. Nebo povežimo z Zemljo in videli bomo, da je lahko vse, kar se nahaja pod Zemljo lahko tudi nad Zemljo. Bodimo v duhu in poiščimo oživljene tam, kjer ti obstajajo. Neskončnost združimo z resnico Sveta in videli bomo, da je svet neskončen. Če to dojamemo, bomo videli stvarnika; videli bomo stvarnika. Ta nam je dal vse, kar imamo. Ustvarjajmo na isti način, kot je ustvarjal stvarnik. Stvarnik je naš prijatelj in nas ima rad. Iztegnimo roke proti Njemu in ustvarjajmo na isti način, kot ustvarja on. Smo njegovo stvarjenje in SMO stvarnik. Le stvarnik lahko ustvari stvarnike. Bodimo v harmoniji s svojim stvarnikom. Bodimo odprti Zanj in večni v vseh naših manifestacijah, v vsem našem ustvarjalnem delu. Vedno lahko popravimo karkoli si želimo popraviti. Kjerkoli in kadarkoli lahko ustvarimo karkoli si želimo ustvariti. Za izpolnitev nam je na voljo Večnost. V naših dejanjih se Večnost pomnoži z dejanji stvarnika. Smo tista oseba, ki jo je stvarnik videl v nas, ki jo je ustvaril. Smo tudi oseba, za katero stvarnik želi, da se poistoveti z njegovimi dejanji v isti neskončnosti v kateri vidimo samega sebe. Stvarnik je z nami v vseh naših dejanjih. Stopimo v stik z Njim in prejeli bomo harmonijo.

6. dan v mesecu:

1. Danes se osredotočamo na spremembo zgradbe naše zavesti kot posledico osredotočanja z namenom dojemanja oddaljenih dogodkov. Ta postopek uporabimo takrat, ko želimo, da se nek dogodek zgodi na določenem mestu. V ta namen moramo svojo zavest usmeriti na to mesto oz. moramo, če želimo, da do dogodka na tem mestu ne bi prišlo, nevtralizirati vse negativne informacije, kar pomeni, da moramo svojo zavest na tem mestu razpoloviti. Posledično bo ustvarjen vakuum, ki bo vodil k neuresničitvi nezaželenega dogodka. Dosežemo lahko tudi uresničitev želenega dogodka na izbranem mestu. Z osredotočanjem na oddaljene elemente svoje zavesti uporabimo tisti del zavesti, ki je odgovoren za dojemanje oddaljenih elementov. Pri tem lahko oddaljene fizične elemente v resničnosti dojemamo na isti način, kot se nam kažejo preko naše stalne sposobnosti gledanja, ali pa jih lahko opazujemo s svojo mentalno sposobnostjo gledanja. Ko se v svoji zavesti osredotočamo na želene dogodke, se bodo ti zgodili na točno tistem mestu, ki si ga predstavljamo. Bolj oddaljena kot so področja naše zavesti v katera vnesemo informacije, bolje bodo te informacije obdelane in bolj popolna bo uresničitev želenega dogodka. Dogodek bo v resničnost prešel na navedenem mestu. To je cilj našega postopka. Pri uničevalnih silah lahko uporabimo postopek razpršene pozornosti. Ko je naša pozornost v naši zavesti enkrat razpršena, lahko nevtraliziramo negativne informacije, da jih tako ne bi nič več dojemali, kot da niso nikoli obstajale.

2. Sedemmestno število: 1954837; devetmestno število: 194321099.

3. Četudi na Svet gledamo kot da je obrnjen, kot da je postavljen na glavo, si moramo vseeno zapomniti, da je tudi obrnjen, razdrobljen ali zgoščen svet vseeno svet enotnosti, harmonije in dobrotljivosti! Za tem svetom se vedno nahaja volja stvarnika. Večni smo lahko šele takrat, ko se zavemo, da smo že od nekdaj večni in bomo večni tudi ostali. Te volje ne more spremeniti nobena zgradba in nobena informacija.

7. dan v mesecu:

1. Na sedmi dan vsakega meseca se osredotočamo na prebujanje globljih ravni zavesti. Pogosto se to dogaja podzavestno, ko se zazremo v prazno oz. v oblake, drevesa ali oddaljene objekte.

Za materializacijo želenega objekta oz. realizacijo nekega dogodka moramo predelati veliko količino informacij. Globlje ravni zavesti bodo te informacije predelale izredno hitro. To dosežemo z naslednjim postopkom: izberimo si nek oblak in nanj projicirajmo svoj želeni dogodek. Isto lahko naredimo na primeru oddaljenega lista ali drevesa. Z uporabo oddaljenih objektov, ki se jih ne moremo dotakniti stimuliramo globlje ravni naše zavesti in želeni dogodek se bo izredno hitro uresničil. Uresničitev želenega dogodka poteka na harmonični ravni, saj oblak ne more uničevati, list pa ne povzročiti škode.

2. Sedemmestno število: 1485321; devetmestno: 991843288.

3. Zavedamo se, da se Svet razvija skozi naša dejanja in interakcijo s stvarnikovo voljo. Tudi Svet vidimo kot takšno stvaritev, ki jo priznavajo vsi. Če si želimo spremeniti Svet v skladu z našimi željami, moramo te želje najprej uskladiti z splošno dobrobitjo in potrjene bodo. Naše zdravje bo postalo trdno in dosežena bo splošna dobrobit. Ta splošna dobrobit je dejanje Sveta, ki NAS vodi v Kraljestvo stvarnika in NAM daje splošno in individualno življenje za večne čase.

8. dan v mesecu:

1. Na ta dan se bomo naučili nadzora s pomočjo osredotočanja na posledice dogodkov.

Predstavljajmo si, da sedimo ob jezeru in opazujemo jadrnico, ki pluje mimo. Pred jadrnico je voda mirna, za njo se ustvarjajo valovi, vodna brazda. Valovi se ustvarijo kot posledica prehoda čolna. Oglejmo si list, ki raste na drevesu. List lahko razumemo tudi kot posledico rasti drevesa. Pojavijo se oblaki in na zemljo padejo prve dežne kaplje. Dežne kaplje lahko razumemo tudi kot posledico obstoja oblaka. Okoli nas je nešteto podobnih primerov. Izberimo kateri koli fenomen in se osredotočimo na eno izmed njegovih posledic. Istočasno mislimo na svoj želeni dogodek. Dogodek postane resničen. Ta postopek nadzora je zelo učinkovit. Pomaga nam lahko tudi pri spreminjanju preteklih dogodkov.

2. Sedemmestno število: 1543218; devetmestno število: 984301267.

3. Svetove povezuje nepretrgana črta figure osem, ki smo jo že spoznali tokom minulih sedmih dni. In prav tako kot je naš Svet povezan z vsemi svetovi, naša duša vsebuje toliko sreče, kot je raznolikosti v Svetu. Ko lahko enkrat vsak majhen delček Sveta dojemamo kot univerzalno radost, bomo ugotovili, da je ta radost večna. Dobra dejanja so prav tako večna. V tem stanju sreče dvignemo roke in občutimo dobrobit stvarnika, ki nas pošilja v večnost. Občutimo Večnost, tam, kjer se ta nahaja. Občutimo Večnost tam, kjer je ni. Občutimo večnost tam, kjer je ta vedno bila in ustvarili jo bomo tam, kjer ne obstaja za nikogar drugega. Ko občutimo Večnost in jo ustvarimo, bomo večni tudi mi sami, povsod in v vsem in vsakem svetu. Večnost nas ustvari po podobi stvarnika. Z ustvarjanjem Večnosti ustvarimo samega sebe. Z ustvarjanjem samega sebe ustvarimo Večnost, tako kot lahko Večnost ustvari Večnost, tako kot je vse istočasno ustvaril stvarnik.

9. dan v mesecu:

1. Na deveti dan v mesecu se osredotočamo na najbolj oddaljene in najbližje točke naše zavesti. To pomeni, da pri tem postopku osredotočanja najbolj oddaljena področja svoje zavesti prenesemo na področja, ki jih obiščemo največkrat. Cilj tega je, da najbolj oddaljena področja in najbolj obiskana področja naše zavesti postanejo eno. S tem prejmemo enoten dražljaj, ki nam bo pomagal uresničiti naš cilj. Takoj ko to dosežemo, bomo postali mojstri nadzora. Takrat bo zadosti, da si zgolj predstavljamo pozitivno stanje spiritualnega razpoloženja in vse se bo izboljšalo. Zgolj zaželeti si moramo dobrega izida in ta se bo uresničil. Ta enoten dražljaj razvije posebno spiritualno stanje, ki pravzaprav ni povezano z intelektualnim umom. V tem stanju nam ni nujno potrebno razmišljati. Zadosti je namen za dobro oz. za vzpostavitev harmonije. Biti v stanju takšnega pozitivnega razpoloženja povzroči uresničitev želenih življenjskih dogodkov. Ta postopek osredotočanja nam pomaga prepoznati posebno obliko zaznavanja. To zaznavanje je v naši zavesti; to zaznavanje je del naše zavesti. Načrtno ga oblikujemo na takšen način na bo DELOVALO. Ta podarjeni postopek osredotočanja vpliva na poglobljena vprašanja nadzora na podlagi naše zavesti.

2. Sedemmestno število: 1843210; devetmestno število: 918921452.

3. Če na svet gledamo kot na srčiko vsega, bomo razumeli, da ima vse, kar obstaja v naravi, človek, žival, vsaka molekula in celo to, kar še ni bilo ustvarjeno, isto osnovo stvarnika, ki nam je pokazal mehanizem stvarjenja. Ko smo enkrat videli kako ustvariti vse, bomo vse tudi ustvarjali. S pomočjo globine našega notranjega jaza bomo razumeli, kako se naš notranji jaz razvija skupaj s celotnim Vesoljem, vse dokler se naš notranji jaz ne razširi in postane Svet. Smo Svet. Smo resničnost. Na celoten Svet glejmo z drugačnimi očmi; na ta svet glejmo s svojimi očmi in videli bomo svojo dušo. Glejmo s svojo dušo in videli bomo Svet takšen kot je. Lahko ga popravimo in vrnemo v stanje, v katerem bi moral biti, da bi tako dosegli Večnost. Medtem ko gledamo Svet, bomo vedno našli način, kako to narediti.

10. dan v mesecu:

1. Na ta dan se osredotočamo na toliko objektov zunanje resničnosti kot jih lahko hkrati zajamemo z enim samim dražljajem dojemanja vseh objektov. Pripravimo se na to, da bomo v enem samem trenutku zaznali vse objekte, ki so našemu dojemanju na voljo. Na začetku lahko to seveda dosežemo zgolj deloma. Naš cilj je osredotočiti se na vse objekte istočasno. Postopoma bomo to sposobnost razvili. Na začetni stopnji pa bomo prejeli zgolj nekaj informacij o vsakem izmed objektov, npr. zgolj informacijo, da ti obstajajo. Da bi o nekem objektu prejeli več informacij, moramo poiskati pravilno točko osredotočanja in se z njo uskladiti. Nato bomo lahko dostopali do vseh sfer nadzora. S tem postopkom osredotočanja se naučimo nadzorovati večjo količino informacij. Nadzor lahko izvršimo na intelektualni ali na spiritualni ravni. Na primer: predstavljajmo si, da se pred nami nahaja računalnik. Zgolj s tem, da ga pogledamo vemo, kako ga upravljati in kakšne možnosti nam nudi. Ta postopek osredotočanja nam omogoča pridobiti informacije o vsakem objektu, saj se bomo naučili kako izvajati nadzor s spremenljivimi objekti informacij.

2. Sedemmestno število: 1854312; devetmestno število: 894153210.

3. Kombinacija dveh številk, številke ENA in številke NIČ nas je v osnovi vodila k dojemanju Sveta, v katerem je nič že prisotna v številki ena. Če si ogledamo številko ena in jo zavestno povečamo okoli številke nič, potem izvedemo neko dejanje. To dejanje in naše delo naj bosta v harmoniji, saj lahko vsako izmed naših dejanj NAS SAME izboljša tako kvantitativno kot kvalitativno. Smo manifestacija Sveta. Namenjeno nam je, da smo tam kjer smo in namenjeno nam je, da smo tam kjer nismo. Namenjeno nam je, da smo povsod, saj smo stvarnik. Svet spravimo v harmonijo s tem, kar vidimo. Prisluhnimo svojemu notranjemu jazu in svojim mislim. Naša harmonija naj vodi k Večnosti. Oživljenje je element Večnosti, tako kot je nesmrtnost del Večnosti. Sami poiščimo resnično Večnost, saj sta nesmrtnost in oživljenje zgolj dela te Večnosti. Naj bomo stvarniki prav vsega. Naj vemo in si jasno predstavljamo kaj sledi oživljenju in nesmrtnosti. Resnična nesmrtnost nas ponese na naslednjo raven Večnosti, na naslednjo raven Sveta in na naslednjo raven naše osebnosti. Nanjo moramo biti pripravljeni in vedno vedeti, da so nam bile ostale naloge, naloge Večnosti, podarjene. Naloge, s katerimi se bomo soočili tako, da bomo ustvarili nove svetove. Te Svetove zgradimo v svoji zavesti, tako kot številki ENA in NIČ tvorita številko DESET. Ta svet bomo prejeli takrat, ko postanemo večni. SMO večni. Smo večni in nesmrtni. Naša nesmrtnost je v nas samih. Tega se preprosto začnemo zavedati. Do te ravni pridemo s pomočjo logičnih dejanj, takšnih kot je združitev ENA in NIČ, in prejeli bomo nesmrtnost v vsakem izmed naših dejanj, v vsakem izmed naših korakov.

11. dan v mesecu:

1. Na enajsti dan v mesecu se osredotočamo na dogodke, ker se živali povežejo z ljudmi. Z nami tako živi npr. mačka, pes ali ptič, recimo papagaj. Razmislimo o globljem razlogu našega stika s temi živalmi. Kakšen je naš vidik in kakšen njihov? Ko se enkrat pričnemo zavedati procesov dojemanja in razmišljanja drugih sodelujočih v interakciji, bomo lahko vstopili v zgradbo nadzora resničnosti.

2. Sedemmestno število: 1852348; devetmestno število: 561432001.

3. Tako kot smo z dodajanjem številke nič desetkratno povečali vrednost številke ena, bomo tudi naslednjo številko prejeli s tem, da številki ena dodamo številko ena. Številka 11 je poosebitev Sveta, ki se nahaja znotraj nas in ki je viden vsem. Mi sami smo ta bit, ki je vedno vidna vsem. Vsakdo lahko prejme naše harmonično doživetje, doživetje ki smo ga prejeli tokom našega razvoja. Če svoje izkušnje delimo, bomo prejeli večno življenje.

12. dan v mesecu:

1. Na ta dan se osredotočamo na fenomene, ki porajajo vprašanja o stvarjenju na splošno. Na primer: gos ali labod je izgubil pero. V tem primeru se moramo osredotočiti na misli o tem, kako to pero vrniti na njegovo prvotno mesto. Kako bi lahko to dosegli? Naše razmišljanje pomeni, da poskušamo razumeti kako ustvariti oz. obnoviti enotno celoto. Lahko vzamemo tudi drugačen primer: iz drevesa pade list. Kako lahko list vrnemo na njegovo prvotno mesto, da bi tako drevo in list povrnili v njuno prvotno podobo? Gre za osredotočanje na to, kako ločene elemente resničnosti sestaviti v enotno celoto, ki je njihova Norma. Pri tem osredotočanju, tako kot pri številnih drugih, lahko samega sebe obravnavamo kot objekt. Na ta način lahko obnovimo katerega koli od svojih organov.

2. Sedemmestno število: 1854321; devetmestno število: 485321489.

3. S svojimi dejanji postanemo enotni s svetom in občutimo, da naša dejanja povsod in vedno ustvarjajo harmonijo. In razumeli bomo, da je stvarnik s svojim blagoslovom želel enotnosti z nami. Tam kjer je stvarnikov razvoj, naj bo tudi enotnost. Razvoj je enotnost s stvarnikom. V resničnem in navdiha polnem razvoju vsakega trenutka našega premikanja se enotnost uresničuje. Premikamo in razvijamo se naproti Večnosti, kar bo v našem večnem razvoju naša enotnost s stvarnikom za zmeraj. Večnost življenja je resnična enotnost s stvarnikom.

13. dan v mesecu:

1. Na trinajsti dan v mesecu se osredotočamo na nek neznan element resničnosti. Predstavljajmo si, da dojamemo nek objekt. To je lahko npr. tovornjak, palma ali skala. Ni pomembno za kakšen objekt gre. V našem primeru je važno le, da načrtno osamimo nekatere drobce, nekatere dele izbranega objekta. Tovornjak je tako, si predstavljamo, sestavljen iz številnih ločenih delov. Naša naloga tu je, da poiščemo obstoječe povezave med temi ločenimi deli. Ko te povezave najdemo in hkrati razmišljamo o želenem cilju (npr. o ozdravitvi nekoga ali pa o pridobitvi sposobnosti jasnovidnosti) bomo dosegli uresničitev dogodka. Na ta način lahko izboljšamo svojo sposobnost nadzorovanja resničnosti.

2. Sedemmestno število: 1538448; devetmestno število: 154321915.

3. Pred seboj zagledamo obraze, ki jih je ustvaril Svet. Vidimo mehanizme, ki jih je vpričo nas ustvaril Svet. Vidimo Svet, ki se je nahajal pred nami. In občutili bomo, da obstajamo že od nekdaj, ter ta občutek prenesemo v te obraze. S tem občutkom mehanizme obnovimo. In videli bomo, da je vse okoli nas, bodisi ustvarjeno umetno ali v naravi, stvarnik. Sebe pooseblja v vsem, kar vidimo. Poosebljenje je tisti Svet, ki se ustvarja. Na ta način lahko poiščemo kakršno koli tehnologijo spiritualnega, intelektualnega, s strani človeka povzročenega in zagotovo ustvarjalnega razvoja. Ta razvoj naj bo za nas enakovreden univerzalnemu razvoju katerega koli elementa resničnosti in katerega koli objekta informacij, in videli bomo bit, ki je naša duša, naša osebnost in naš stvarnik. Individualnost stvarnika in Njegovega stvaritve vseh je temelj harmonije Sveta, ki je prirojena vsemu, ki obstaja od vedno in je razumljiva povsod. Stvarnik, ki je ustvaril nas in zgolj nas, je vse individualno ustvaril hkrati. Na isti način individualno in hkrati istočasno za vse in za vse čase in prostore ustvarimo Svet.

14. dan v mesecu:

1. Na ta dan v mesecu se osredotočamo na premikanje objektov, ki nas obkrožajo. Opazujemo jih in se vprašamo: zakaj se oblak premika? Zakaj dežuje? Zakaj ptice letijo? Zakaj se vse to sploh dogaja? Sami poiščemo bit informacij vsakega dogodka. Ko se osredotočamo in hkrati razmišljamo o hotenem dogodku, dosežemo njegovo uresničitev. Istočasno samega sebe izpopolnimo v spretnosti nadzora.

2. Sedemmestno število: 5831421; devetmestno število: 999888776.

3. Na ta dan vidimo svoje roke kot roke, ki odsevajo svetlobo življenja. Na ta dan vidimo svoje prste kor prste, ki odsevajo svetlobo rok. Na ta dan vidimo svoje telo, ki žari v jasni svetlobi stvarnika, ki žari v jasni svetlobi ljubezni, dobrote in zdravja ki sije za vse, ki žari v jasni svetlobi znanja, ki sije nad večnim življenjem. Na ta dan lahko občutimo to znanje večnega življenja. Na kateri koli drug dan se lahko prilagodimo temu znanju, ter lahko vedno prosimo za karkoli si želimo za večno življenje in univerzalno ustvarjanje. To znanje doživimo, ga vadimo in ga pokažemo drugim. Ko časa nič več ne merimo kot časa in prostora, se lahko s prošnjo po pomoči, s prošnjo po pogovoru, s prošnjo po dogodku ali zgolj z željo po stiku vedno obrnete name. Svobodni smo, tako svobodni kot smo bili že od nekdaj. Naj bo to pravilo, pravilo, ki ga delimo z drugimi in tam, kjer se vsi nahajajo, bomo dosegli večno življenje. Dobili bomo vse, kar nam je vedno na voljo. In to načelo je vedno tu, ter kot pribito drži za vsakogar, je vredno zaupanja in drži za vsakogar, mi pa smo že zdaj ista oseba kot smo v Večnosti, saj smo že zdaj Večnost sama.

15. dan v mesecu:

1. Na drugi dan v mesecu smo se osredotočali na mezinec desne roke. Na petnajsti dan lahko v isti namen uporabimo kakšen drug del našega telesa, npr. preostale prste, nohte ali karkoli drugega. To osredotočanje izvajamo na isti način kot smo ga na drugi dan.

2. Sedemmestno število: 7788001; devetmestno število: 532145891.

3. Na ta petnajsti dan meseca lahko občutimo stvarnikov blagoslov, ki nam ga pošilja Univerzalni um, hvaležen stvarniku za svoje stvarjenje. Hvaležen za stvarjenje vsakega izmed svojih elementov in za stvarjenje stanja, ki mu omogoča, da poustvarja Vesolje, saj je stvarnik prisoten povsod. Na podlagi te značilnosti lahko občutimo naproti nam izraženo hvaležnost rastline ali živali, ter lahko občutimo hvaležnost druge osebe in občutimo njeno ljubezen. In občutili bomo, da jih imamo radi. Ta ljubezen vključuje stvarjenje, blagoslov in univerzalno prežemanje. In skupna ljubezen, ki jo lahko dosežejo vsi in ki doseže vse, je stvarnik, ki je poosebljal svet v naši manifestaciji. Mi sami smo manifestacija ljubezni stvarnika, saj je ta v povezavi z nami ljubezen. Prejeli smo stvarnikovo darilo in smo stvarnik, saj nas je ustvaril on, saj nas je ustvaril večen, vseobsegajoč stvarnik; podajmo se po tej poti, po njegovi poti, saj je prisoten povsod. Pojdimo po poti, po kateri nas kliče, saj kliče povsod. Je tam, kjer smo mi; je povsod, kjer smo. Smo v gibanju stvarnika; smo poosebljenje njegove Večnosti. Pustimo, da nas vodijo stvarnikovi interesi, saj je ustvaril večni Svet in univerzalno vzajemno razumevanje, in videli bomo, da Svet pooseblja neskončne nas. Mi sami smo stvarnik, ki ustvari večno, ter s strani stvarnika ob stvarjenju večnega Sveta ustvarjeni mi.

16. dan v mesecu:

1. Na ta dan se osredotočamo na elemente zunanje resničnosti, ki stopajo v stik z našim telesom. Od otroštva dalje poznamo prekrasen rek: „Sonce, zrak in voda so naši najboljši prijatelji“. V tem osredotočanju se bomo poskušali pričeti zavedati interakcije s temi prijatelji. Osredotočimo se na toplino, ki nam jo nudijo sončni žarki, ki padajo na nas. Občutimo njihov dotik; občutimo toploto, ki nam jo dajejo. Občutimo kako na nas zapiha rahel vetrič. Občutimo njegovo sapo. Lahko gre tudi za močan sunek vetra. Lahko gre za skoraj miren zrak. In če je istočasno zelo vroče in je vlažnost zraka visoka, na svojih licih istočasno občutimo toploto, zrak in vlago. V poživljajočih lastnostih vode uživamo, uživamo ko si umijemo obraz, ko se oprhamo ali se odpravimo plavat. Ta osredotočanja lahko izvajamo tudi v hladni zimi. Med toplejšimi letnimi časi, še posebej poleti na plaži, lahko v stiku s soncem, zrakom in vodo uživa naše celotno telo. Lahko dodamo tudi stik s tlemi. Ta osredotočanja so zelo pomembna. Ko jih izvajamo, vstopimo v načrtno interakcijo z elementi. Seveda lahko to vajo izvajamo vsak dan. Če med osredotočanjem hkrati mislimo tudi na hoteni dogodek, bomo dosegli njegovo uresničitev.

2. Sedemmestno število: 1843212; devetmestno število: 123567091.

3. Občutimo harmonijo tam, kjer se ta nahaja, in nahaja se povsod in vedno. To je harmonija stvarnika. Občutimo harmonijo tam, kjer je in tam, kjer bo. To je harmonija našega razvoja. Občutimo harmonijo tam, kjer je, kjer je bila in kjer bo, ter tam, kjer je ni bilo in je ni, vendar vedno bo. To je harmonija spremembe. To je harmonija preobrazbe. To je preobrazba v večno življenje. Kjerkoli se lahko vrnemo k samemu sebi in to harmonijo občutimo povsod, ter videli bomo, kako iz naše harmonije izhajajo valovi radosti in ljubezni. Videli bomo, da zaradi nas Svet postaja harmoničen za vedno v svojem večnem stanju stabilnosti. Smo borci, vendar borci v večnem stvarnikovem blagoslovu za večno življenje in večno zaupanje.

17. dan v mesecu:

1. Na sedemnajsti dan v mesecu se osredotočamo na elemente zunanje resničnosti, ki nas, gledano iz našega vidika, vedno obkrožajo. To je vesolje, ki nas obdaja – sonce, mesec, poznana ozvezdja in vse ostalo, kar temelji na našem razumevanju – in ki vedno obstaja. Osredotočamo se na katerega koli izmed teh elementov in hkrati, tako kot vedno, razmišljamo o uresničitvi hotenega dogodka.

2. Sedemmestno število: 1045421; devetmestno število: 891000111.

3. Po oživljenju vseh in vsega se ozrimo okoli sebe z vse videčim očesom in videli bomo, da je obnavljanje Sveta resničnost v kateri živimo. In občutili bomo, da smo v večnem Svetu. Premaknimo se po tej cesti in začutili bomo pot, ki nas kliče. Pojdimo po tej cesti in videli bomo stvarnika, ki je večen, in uživali bomo v svoji večnosti; in ta užitek je večnost življenja; in stvarnik je prav tisti stvarnik, ki nas je ustvaril; in njegova ljubezen je neomejena; in njegova preprostost je zaupanja polna in on sam je tako preprost in jasen kot smo si predstavljali, kot smo mislili; tako prijazen in ustvarjalen je, kot smo vedeli, da bo. Je naš stvarnik in predstavi nam našo pot. Pojdimo po njegovi poti, saj je njegova pot naša pot.

18. dan v mesecu:

1. Na ta dan v mesecu se osredotočamo na nepremične objekte. To je morda zgradba, miza, drevo. Izberemo lahko karkoli si želimo. Nato moramo poiskati individualno bit izbranega objekta, njegov pomen. Bit za nas pomeni to, da razumemo kaj nam ta objekt pomeni. Med osredotočanjem razmišljamo o hotenem dogodku, da bi ga tako uresničili.

2. Sedemmestno število: 1854212; devetmestno število: 185321945.

3. Gremo po poti, kjer se nahajajo ljudje. Gremo po poti, kjer se nahajajo dogodki. Delamo tam, kjer se nahaja odpor. In ko vidimo ta odpor, ta postane prosojen, njegova moč oslabi in četudi je morda še prisoten, lahko vidimo Svet Večnosti. Pojdimo in bodimo povsod, kjer si želimo biti. Lahko smo povsod. Lahko objamemo celoten svet in njegovo dobrobit; iz tega razloga se moramo bojevati proti odporu za dobrobit večnega življenja; in odpor bo zlomljen in videli bomo svetlobo večnega življenja, ter jo dojeli. In to se bo uresničilo za vedno in za vse večne čase.

19. dan v mesecu:

1. Na devetnajsti dan v mesecu se osredotočamo na fenomene zunanje resničnosti, kjer se nekaj, kar je prej obstajalo kot enotna celota, spremeni v zbirko ločenih elementov. Primer takšnega fenomena bi bil npr. oblak, ki se spremeni v dežne kaplje. Drug primer je krošnja drevesa, ki se spremeni v ločene padajoče liste. S pomočjo osredotočanja na tovrstne fenomene poskušamo poiskati zakonitosti, ki bi lahko takšen razvoj dogodkov preprečile. Namen tega osredotočanja je tovrstne zakonitosti poiskati.

2. Sedemmestno število: 1254312; devetmestno število: 158431985.

3. Boj duha za njegovo resnično mesto v Svetu, kot tudi boj naše duše za poosebljanje stvarnika povzroči nadzor nad našim intelektom in razumom. Naša zavest postane univerzalna in naš del zavesti postane skupna zavest. Postanemo oseba, katera smo. Naša večnost se nam odkrije v naših mislih, naše misli postanejo večnost, naše misli naredijo Svet večen in nahajamo se tam, kjer smo in tam, kjer nismo, in vedno bomo, saj se Svet sestoji iz časovnih intervalov, in kjer bomo časovni interval, bomo postali Svet in vesolje se bo pridružilo Večnosti, čas se bo umaknil, mi pa bomo v premikanju in večnem času, ter občutili večni čas in večni čas bo prišel k nam. Vsak trenutek našega časa je večen trenutek. Občutimo večnost v vsakem trenutku in razumeli bomo, da smo jo že dosegli.

20. dan v mesecu:

1. Na ta dan se osredotočamo na oddaljene predele naše zavesti. Naša naloga je pomagati drugim. Predstavljajmo si, da želimo drugi osebi nekaj razložiti. Razložili nekaj, česar on oz. ona ne ve ali ne razume. V resnici že vemo, da v resničnosti vsaka oseba poseduje vse znanje, da duša vsake osebe prvotno poseduje prav vse. Zato je naša naloga, da tej osebi pomagamo dojeti informacije, ki jih oseba že pozna. Mimogrede, pristno razumevanje je tesno povezano z zavedanjem znanja, ki nam je na voljo v duši. Najlažji način kako osebo prebuditi v zavedanje potrebnih, v duši shranjenih informacij, je s pomočjo oddaljenih področij zavesti te osebe. Najlažji način, da jih dosežemo je s pomočjo oddaljenih področij naše zavesti.

2. Sedemmestno število: 1538416; devetmestno število: 891543219.

3. Iz najvišjega položaja naše zavesti, iz najglobljega položaja naše duše in iz najbolj spiritualnega hrepenenja po univerzalni dobrobiti se ozrimo na svet. Na Svet se ozrimo tako, kot da bi se ta ravnokar ustvarjal in ga ustvarimo takšnega, kot je sedaj. Ko ga tako ustvarjamo takšnega, kot je zdaj, hkrati izboljšamo stanje Sveta in njegovih pregreh, ga usmerimo v stvarjenje in večno življenje. In videli bomo, da pregrehe sploh niso pregrehe, ampak napačno razumevanje Sveta. Svet moramo razumeti pravilno, tako kot nam je dan od stvarnika, in razumeli bomo, da je stvarnik povsod in da je pravilnost povsod, da se moramo zgolj premakniti korak naprej in ne le oporekati, in to pravilnost bomo dosegli za vedno in vselej, ter videli, da se je Svet preobrazil. Videli bomo, da je vesolje postalo naše in da je stvarnik zadovoljen z nami, da smo mi sami stvarnik in sposobni ustvarjanja kjerkoli, vedno in za vselej, da smo pomočnik stvarnika, da smo pomočnik vseh in da, tako kot sam stvarnik, ustvarjamo stvarnika, kar nas bo popeljalo do točke enotnosti vseh. Ta točka enotnosti vseh je v resnici naša duša. Oglejmo si jo in videli bomo svetlobo življenja. Ta svetloba življenja je ustvarjena s strani naše duše. Svetlikanje naše duše je tisto, kar nas kliče navzgor, daleč in v širine, svetlikanje naše duše je Svet. Svet vidimo, ker ga vidi naša duša. Dušo vidimo, ker imamo oči duše. Oglejmo si samega sebe z vseh strani in videli bomo enotnost z celim Svetom, ki obstaja povsod in vedno. Naša misel je misel Sveta. Naše znanje je znanje Sveta. Razširimo znanje življenja in svetlobo naše duše in videli bomo večno življenje v takšnem stanju, kot je stanje v katerem smo mi. Videli bomo, da je večno življenje že dolgo z nami; vedno je in vedno bo. Večno življenje smo mi.

21. dan v mesecu:

1. Na enaindvajseti dan meseca se osredotočamo na zaporedja številk v obratnem vrstnem redu. Konkreten primer bi bil npr. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Številke, ki se pojavljajo v teh zaporedjih naj bodo številke od 1 do 31 (največje število dni v mesecu). Na voljo nam je tako 31 številk. Pri tvorjenju zaporedij iz teh številk se zanesimo na svoj notranji občutek.

2. Sedemmestno število: 8153517; devetmestno število: 589148542.

3. Opazujmo gorski potok, ki teče po v dolino. Opazujmo kako se topi sneg. Opazujmo te slike, kot da bi jih kdaj dejansko videli. Ugotovili bomo, da se naše misli ne razlikujejo od naših oči. In razumeli bomo, da se naša zavest ne razlikuje od našega telesa. In videli bomo, kako naša duša gradi naše telo. Zapomnimo si vse to, prenesimo to znanje iz enega trenutka v drugega in trenutek spremenimo v večnost, ki si jo bomo zgradili za večno, saj smo prej živeli brez kakršnega koli napora in je posledično ta večna konstrukcija večno življenje. Okoli sebe zgradimo še druge objekte na podlagi istega načela, zgradimo svetove. Ustvarimo radost in posadimo žito, ustvarimo kruh, podarimo orodje in stroje, ter naredimo stroje neškodljive namesto uničevalne in razumeli bomo, da živimo v tem Svetu, da je nam je to podarjeno, da se v tem stroju odkriva stvarnik in naša zavest. Ustavimo kateri koli stroj, ki se izkaže za grozečega. Ustvarimo telo, če je to bolno; uresničimo oživljenje, če je nekdo preminil, preprečimo, da bi preminil še kdo. Smo stvarnik; smo ustvarjalec; vzemimo, delujmo in nadaljujmo v harmoniji s celotnim Svetom, v harmoniji z vsem ustvarjenim, v harmoniji z vsem kar bo kadarkoli ustvarjeno in z celotno večnostjo in manifestacijo Sveta, ter v harmoniji s samim seboj.

22. dan v mesecu:

1. Na ta dan v mesecu se osredotočamo na elemente resničnosti, ki jih določa nenehna reprodukcija. Primer tega bi bil pojem večnosti ali pojem neskončnega vesolja. Ko razmišljamo o npr. večnosti moramo hkrati vedno ustvariti tudi hoteni dogodek.

2. Sedemmestno število: 8153485; devetmestno število: 198516789.

3. Naša duša je ustvarjena zgradba; naša duša je poustvarjena zgradba. Opazujmo kako naša duša ustvarja, kako poustvarja. Med dejanjem poustvarjanja dojamemo svojo dušo, odpremo svoj svet, ter spoznamo mehanizem poustvarjanja, kjer je stvarnik poustvaril samega sebe, in videli bomo ljubezen. Ljubezen je ta, ki svetu prinaša svetlobo. Ljubezen je ta, na kateri se gradi svet. Ljubezen je stvar, ki vedno obstaja in ki je bila prisotna že na začetku. Zazrimo se v tistega, ki je ustvaril ljubezen in videli bomo samega sebe. Ljubezen, ki pripada nam smo mi, ki pripadamo ljubezni. Gradimo z ljubeznijo, gradimo z dobrobitjo, gradimo z veliko radostjo univerzalnega življenja in univerzalne sreče, ter lahko bomo občutili radost, ki jo občutijo vsi, ki nas obkrožajo. Občutimo radost vseh, ki nas obkrožajo in naše srce se bo napolnilo s srečo. Bodimo v sreči; bodimo v harmoniji in ta sreča nam bo prinesla večnost. Glejmo s svojimi večnimi očmi, s svojim večnim telesom, s svojim večnim vidom se ozrimo po svojih sorodnikih in jim podarimo Večnost. S svojo Večnostjo se ozrimo po vseh ljudeh in jim podarimo Večnost. S svojo Večnostjo se ozrimo na celoten Svet, na naše celotno okolje, ter mu podarimo Večnost. In Svet bo zacvetel, in pojavila se bo cvetlica, ki bo cvetela večno. Ta cvetlica bo naš Svet, ki je Svet vseh.

23. dan v mesecu:

1. Na triindvajseti dan se osredotočamo na razvoj vseh resničnih objektov na poti uresničevanja nalog stvarnika.

2. Sedemmestno število: 8154574; osemmestno število: 581974321.

3. Zazrimo se v Svet, v kaj je še treba postoriti v njem, zazrimo se v svoje socialne okoliščine, opazujmo svoje občutke in si jih oglejmo. Razumimo kako so naši občutki povezani z dogodki, zakaj se oziramo v prihodnost, zakaj morda občutimo, zakaj dejansko občutimo, da se ne razlikujemo? Razmislimo o tem, zakaj beseda ‘različno’ v svetu ne obstaja, saj je svet edinstven in raznolik v svoji enotnosti. Razmislimo o tem, zakaj beseda ‘edinstven’ pomeni tudi ‘raznolik’. Dotaknimo se narave nečesa v svojstveni individualnosti te stvari. Oglejmo si jo iz vseh strani. Oglejmo si svoje telo in ga v enem spiritualnem trenutku poustvarimo. Oglejmo si svojo zavest in jo ustvarimo takšno, da bo zmožna rešiti vse naše težave. Oglejmo si svojo dušo in videli bomo, da vse obstaja že zdaj.

24. dan v mesecu:

1. Na ta dan v mesecu bomo med osredotočanjem od oblike v podobi človeka prejeli nek predmet. Gre lahko za DVD, nalivnik, rastlino. Videti moramo iz katerega dela telesa tega človeka se ta predmet, naj bo npr. DVD, pojavi. To nam pokaže kako uresničiti podobo človeka, da bi ta DVD prejeli.

2. Sedemmestno število: 5184325; devetmestno število: 189543210.

3. Videli smo tisto resničnost, ki smo jo videli. Prešli smo v tisto resničnost, ki je enaka nam samim. Ozrimo se na vse dni, od prvega do štiriindvajsetega, in ugotovili bomo, da je naša ljubezen neskončna. Oglejmo si svet, kako smo videti z ljubeznijo, oglejmo si občutek, to, kako smo ga zgradili, oglejmo si občutek kot večno stvaritev in vzljubili ga bomo kot večnega. Za večno bomo prešli vanj in vedno ostali z njim. Stvarnik je ustvarjal na ljubeč način. Smo stvaritve stvarnika in ljubimo. Ljubezen je življenje in življenje je ljubezen. Tam, kjer se pojavimo izkažimo ljubezen, izkažimo ljubezen na mestih, ki nas določjo oz. vnaprej določajo. Ljubezen morda ni vedno izkazana z besedami in čustvi. Kjerkoli ustvarjamo, ustvarjamo ljubezen.

25. dan v mesecu:

1. Na petindvajseti dan v mesecu se osredotočamo na objekte po naši izbiri. Pomembno je, da izvedemo več različnih osredotočanj, ki jih nato združimo v eno samo osredotočanje. Ko nabor osredotočanj analiziramo, objekte osredotočanj na podlagi nekega znaka razdelimo na več različnih skupin. Tako lahko kasetofon in kaseto dodelimo isti skupini, saj pri nalogi za katero sta namenjena drug drugega dopolnjujeta. Kasetofon in sprejemnik lahko dodelimo isti skupini, če ju razumemo kot predmeta, ki sta ustvarjena na podlagi elektronike. Ena skupina lahko vključuje predmete istega tipa, npr. dve različni knjigi. Če pa na ti dve knjigi gledamo na podlagi njune vsebine, ju lahko, če je kriterij za delitev skupin vsebina, dodelimo različnima skupinama. V tem primeru imamo popolno svobodo ustvarjanja. Za to osredotočanje lahko tako, na primer, sedimo doma, se ozremo okoli sebe in uporabimo predmete, ki nas obdajajo.

2. Sedemmestno število: 1890000; devetmestno število: 012459999.

3. Pomudimo se pri misli o samem sebi. Ujemimo misli o samem sebi kot odseve samega sebe. Zaglejmo samega sebe na isti način, kot vidimo druge ljudi. Zaglejmo samega sebe kot vidimo vejo na drevesu, list rastline, jutranjo roso, ali sneg na okenski polici. Pred seboj bomo videli tiste stvari, ki so večne. In videli bomo, da smo večni.

26. dan v mesecu:

1. Na ta dan v mesecu se naučimo hkrati videti celoto IN njene dele, skupno in posamezno. Predstavljajmo si, da se pred nami nahaja čreda krav. Vidimo celotno čredo in se lahko hkrati osredotočimo na katero koli izmed krav. Odkrijmo kako ta živi, o čem razmišlja, kako se bo razvila. Lahko pa si ogledamo mravljišče in hkrati eno samo mravljo. S pomočjo tega osredotočanja bomo razumeli, kako lahko z enim samim pogledom hkrati videti celoto in njene dele, skupno in posamezno. To osredotočanje nam bo pomagalo razviti to sposobnost. V trenutku bomo lahko videli tako skupno in posamezno.

2. Sedemmestno število: 1584321; devetmestno število: 485617891.

3. Upoštevajmo dejstvo, da se notranje razvijamo. Razumimo, da je naš razvoj večen. Zaposlimo se z vsem, kar je večnega. Vsak premik je večen in vsaka stvar poosebitev Večnosti, vsaka oseba je večnost in vsaka duša preobilje Večnosti. Iz ene Večnosti se odpravimo različnim Večnostim naproti in videli bomo, da za vsakogar obstaja neka Večnost. Do tega zaključka pridemo z razumevanjem naše duše in videli bomo, da smo stvarnik vsega, kar potrebujemo. To uporabimo pri ustvarjanju našega organizma in videli in razumeli bomo, da lahko naš organizem vedno ozdravi samega sebe. Če to uporabimo na zdravju drugih bomo, ko bomo nekoga ozdravili, sami pridobili izkušnje. Ozdravljenje drugih je za nas vedno koristna izkušnja. Obnovitev vsega je za nas vedno koristna izkušnja. Bodimo dobri do čedalje več ljudi, dajajmo več radosti in sreče, in v svoje roke bomo v obliki konkretnega tehnološkega pripomočka naše zavesti dobili Večnost. Zavest razširimo do nespremenljivih pogojev Večnosti. Tam, kjer se večnost razširi, jo prehitimo, prehitimo Večnost in Neskončnost in videli bomo samega sebe kot poosebljenje stvarnika. Ustvarjamo na tistem mestu, kjer se Večnost razširi, smo stvarniki Večnosti, Večnost nadzorujemo in Večnost nas zmeraj uboga.

27. dan v mesecu:

1. Na sedemindvajseti dan v mesecu izvajamo isto osredotočanje kot na deveti dan v mesecu, vendar mu dodamo neskončen razvoj vsakega elementa osredotočanja.

2. Sedemmestno število: 1854342; devetmestno število: 185431201.

3. Priskočimo na pomoč tistim, ki pomoč potrebujejo. Priskočimo na pomoč tistim, ki pomoči ne potrebujejo. Pomagajmo samemu sebi, če potrebujemo pomoč. Pomagajmo samemu sebi, če pomoči ne potrebujemo. Oglejmo si besedo ‘pomoč’ v njeni širši manifestaciji in si oglejmo prijaznost kot poosebitev pomoči. Smo prijazni in pomagamo. Smo stvarnik in smo deležni pomoči. Vsako dejanje naše zavesti nam prinaša pomoč. Vse, kar smo ustvarili nam je v pomoč. Obstaja neskončno število ljudi, ki so nam v pomoč, ter pomagamo neskončnemu številu ljudi. Z vsemi smo v univerzalnem stiku, vedno pomagamo vsem in vsi pomagajo nam. Univerzalni medsebojni stiki in vzajemna pomoč so v dobrobit družbi; prinašajmo radost vsem in z vsemi bomo v univerzalni harmoniji sveta, kjer bo stvaritev stvarnika vse, kar je bilo ustvarjeno okoli nas; je vse, kar smo ustvarili mi sami in je poosebitev stvarnika v vsem ustvarjenem okoli nas. Poosebitev nas kot stvarnika se bo z razumevanjem Sveta in samorazvoja od zdaj naprej razkrivala v naši duši. Neskončnost življenja je neskončnost stvarnika. Da bi večno živeli, moramo biti večno ustvarjani. Vsaka naša misel, vsak naš trenutek, vsako naše dejanje ustvarja Večnost.

28. dan v mesecu:

1. Na ta dan v mesecu izvajamo isto osredotočenje kot na osmi dan v mesecu, vendar z eno pomembno razliko. Razlika je sledeča: očitno je, da smo na prejšnji dan, na 27. dan, osredotočanje definirali s pomočjo številk 2 in 7, saj je 2+7 = 9. Zdaj je situacija drugačna. Številka 28 je sestavljena iz dveh cifer, iz 2 in 8. Številko 28 moramo tako razumeti kot dva krat osem. 2 in 8 ne seštejemo, ampak pomnožimo. Osem se podvoji. Iz tega razloga se program osmega dne na ta dan ponovi. Ta ponovitev naj ne bo natančna, naj ne bo natančna kopija prejšnjega osredotočanja. Nekaj moramo spremeniti. Najprej moramo spremeniti nekaj v nas samih. Spremenimo lahko npr. nekaj v svoji viziji tega osredotočanja. Ko izvajamo osredotočanje na že poznani način moramo v njem vseeno videti nekaj novega, si ga ogledati z druge plati. Naše razumevanje in naše dojemanje teh osredotočanj naj vedno raste in se poglablja. Gre za ustvarjalni proces, ki nam pomaga pri našem razvoju.

2. Sedemmestno število: 1854512; devetmestno število: 195814210.

3. Poglejmo samega sebe na isti način, na katerega gledamo celoten Svet. Poglejmo stvarnika na isti način, kot stvarnik gleda na nas in v tem razumimo, kaj stvarnik od nas želi. Poglejmo ga in videli ga bomo. Videli bomo, da je videz stvarnika prav tako določen v oddaljenih fenomenih Sveta; in naša naloga je nadzorovati te fenomene Sveta. Kateri koli fenomen sveta moramo spraviti v harmonijo. To je naša resnična naloga. Poroditi moramo Svetove in ustvarjati Svetove, ki bodo vedno harmonični. To je naša resnična naloga od našega stvarjenja naprej. Ker je on, stvarnik že ustvaril, ker je on, stvarnik že dokončal, je naša naloga iti po tej poti, saj smo bili ustvarjeni po njegovi podobi. Stvarnik je ustvaril samega sebe in nas. Ustvarimo samega sebe in druge. Ustvarimo vse druge in vsakomur podarimo splošno dobrobit in imeli bomo Svet, ki je bil ustvarjen za nas, za vse in za stvarnika. Ustvarjajmo za stvarnika, saj je on ustvaril nas. Ustvarjajmo za stvarnika, saj je on ustvaril vse. Zato vsakič, ko nekaj ustvarimo, ustvarjamo za stvarnika.

29. dan v mesecu:

1. Na devetindvajseti dan bomo izvajali domnevno osredotočanje. Na ta dan se bomo ozrli na vsa osredotočanja v tem mesecu, od prvega do osemindvajsetega. Vendar pa jih moramo dojeti v enem dražljaju. To je pomembno. Pot, ki smo jo prehodili v enem mesecu moramo dojeti v enem samem trenutku zaznavanja. Tako izvedemo nekakšno analizo našega dela. Na ta dan tako ustvarimo osnovo za delo v prihajajočih nekaj mesecih.

Vse, kar smo naredili si lahko predstavljamo v obliki sfere, ki jo položimo na neskončno ravno linijo, prvi del katere vključuje naslednji mesec. S tem ustvarimo osnovo ne le za naslednji mesec, ampak tudi za naš nadaljnji neskončen razvoj.

2. Sedemmestno število: 1852142; devetmestno število: 512942180.

3. Ozrimo se na Svet z lastnimi očmi. Ozrimo se na Svet z vsemi našimi občutki. Ozrimo se na Svet z vsemi našimi celicami. Ozrimo se na Svet z našim celotnim organizmom in z vsem, kar nam pomaga videti in vsem, kar smo. Ozrimo se na Svet in samega sebe in v svojo notranjost. Ozrimo se na Svet, razumevajoč, da je Svet okoli nas in nas obdaja. Ozrimo se na resničnost, ki daje življenje. Ozrimo se na tisto resničnost, ki daje večnost. In videli bomo da, ne glede na to, kaj gledamo, obstaja samo resničnost, ki daje življenje in daje Večnost. In stvarnik te resničnosti je stvarnik. Stvarnik, ki je ustvaril to resničnost je ustvaril večno življenje in nas vidi na isti način kot vidimo samega sebe, vidi nas na isti način kot ne vidimo samega sebe, in je naš stvarnik.

30. dan v mesecu:

1. Na ta dan izvajamo osredotočanje na 29. dan ustvarjeni osnovi. To osredotočanje ustvari temelj za naše delo v prihajajočem mesecu. Osredotočamo se na harmonijo Sveta. Vidimo jo, jo poiščemo, slavimo, občudujemo. Istočasno se čudimo, kako je lahko stvarnik vse ustvaril na tako popoln način. Občudujemo harmonijo Sveta kot posledico popolnosti stvarnika.

2. Sedemmestno število: 1852143; devetmestno število: 185219351.

3. Načelo na katerem smo zgradili vse prejšnje dni je lahko glavno načelo današnjega dne, saj se februarja, v skladu s sedanjo kronologijo 29 ali 28 dni, načelo tridesetega dne prenese na prvi ali drugi dan v mesecu. Ta združitev nam tako kaže večni krog življenja. Poiščimo večnost v vseh svojih preteklih harmonizacijah. Poiščimo to večnost v že omenjenem preprostem primeru: tako ima en mesec 30 dni, drug, februar, pa 29 ali 28, in že v februarju naletimo na združitev številke 30 s številkama 1 in 2. Združitev številk, ki so si različne po naravi in izvoru priča o enotnosti in enaki naravi vsega. Poiščimo enako naravo v vsem, v vsakem elementu informacije. Poiščimo enako naravo tam, kjer je ne prepoznamo na prvi pogled in tam, kjer je ta očitna, kjer je razvidna takoj. Nato bomo videli,

se začeli zavedati, občutili in bili navdahnjeni.

31. dan v mesecu:

1. Na enaintrideseti dan se osredotočamo na ločena območja vsake posamezne vsebine. Recimo npr. da na nekje raste drevo. Zavemo se, da so pod drevesom tla. Nad njim in vse okoli njega je zrak. Vsa ta ločena območja se v naši zavesti združijo, saj smo v vseh videli večno reprodukcijo življenja. Življenje je večno. To moramo ugotoviti. Razmišljajmo o tem, medtem ko opazujemo svet, ki nas obdaja, ki ga občutimo, ki izginjamo v njem. Zavedli se bomo naslednje Resnice: DA, ŽIVLJENJE JE VEČNO!

2. Sedemmestno število: 1532106; devetmestno število: 185214321.

3. Na ta, enaintrideseti dan, se osredotočamo sami nase. Smo popolnoma in v celoti zdravi, tako kot vsi, ki nas obkrožajo. In Svet je večen. In vsi prostori so ustvarjalni. In vedno vse vidimo samo na pozitiven način. In vse okoli nas je ugodno. Te vaje nam pomagajo razviti zavest, pomagajo ugodno razviti dogodke v našem življenju, ki bodo pokali od zdravja, ter nam pomagali biti v harmoniji z utripom Vesolja. Odločimo se, kateri rezultat je za nas najpomembnejši. Če želimo doseči rezultat v nekem časovnem okvirju, potem na ta rezultat ciljamo v svojem cilju osredotočanja, ter ga s pomočjo osredotočanja dosežemo. Zapomnimo si, da so te vaje ustvarjalna osredotočanja. MI SAMI razvijamo osredotočanje. Z vsakim osredotočanjem bomo spiritualno zrasli in nadaljevali z delom na visoki ravni. Ta postopek je neomejen. Kmalu bomo ugotovili, da se je naše življenje izboljšalo. Pravzaprav smo ga spremenili MI. Vzeli smo nadzor nas svojim življenjem, saj smo ga vzeli v SVOJE roke.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: