Grabovoi numbers

15. marec 2012 – Otiss

dr. Grigori Grabovoi – številke

Materija je samo koncentrirana energija. Vsa neživa in živa narava je torej pojavna oblika energije. Vsaka bolezen je vibracijski odklon od normale. Številčne kode, ki jih podaja dr. Grabovoi so v bistvu vibracije, ki odpravljajo vibracijski odklon, ki ga je povzročila bolezen. Številčna koda vibrira nasprotno, kot vibrira bolezen.

Nekateri rezultati, ki so dokumentirani (in notarsko overjeni), so dih jemajoči (ponovna rast kirurško odstranjenih organov, zob) in dobesedno lomijo naše predstave o tem svetu.

Vse kar je potrebno delati je koncentracija na številke. Ponavljanje in koncentriranje številke za številko,  več skupaj ali vse na enkrat.

Spodaj so navedene številčne kode iz omenjene knjige. V knjigi je poleg naziva bolezni ter zdravilne kode še kratek opis, kaj je ta bolezen.

V knjigi so tudi številčni nizi za normalizacijo različnih laboratorijskih vrednosti. Od krvnih, urinskih, hormonskih, želodčnih, maščobnih, … Tega je res ogromno. Če kdo želi preizkušati številke (zdravilne kode) za normalizacijo teh vrednosti, naj mi piše na e-pošto (desno zgoraj) in mu jih pošljem.

Povzeto po knjigi :

Restoration of the Human Organism Through Concentration on Numbers

(Ponovna vzpostavitev človeškega organizma s pomočjo koncentracije na številke)

BY GRIGORI GRABOVOI

GRABOVOI NUMBERS

CHAPTER 1. CRITICAL STATES – 1258912
Sharp respiratory insufficiency – 1257814
Sharp cardiovascular insufficiency – 1895678
Stopping of heart – 8915678
Traumatic shock, shock and shocklike states – 1895132

CHAPTER 2. TUMOR DISEASES – 8214351
Malignant tumors of the stomatopharynx – 1235689
Malignant tumors of the small intestine – 5485143
Malignant tumors of egg – 5814321
Lymphomas of the skin – 5891243
Mesothelioma – 58912434
Melanoma – 5674321
Neuroblastomas – 8914567
Of the tumors of the bones are malignant – 1234589
Tumors of womb – 9817453
Tumors of the brain (head and spinal) – 5431547
Tumors of the adrenal gland – 5678123
Tumors of the cavity of the nose and additional cavities – 8514256
Tumors of nasopharynx – 5678910
Tumors of parathyroid gland – 1548910
Tumors of the pancreas from tumors of the pancreas from
Cancer of large duodenal papilla – 8912345
Cancer of sheath and external sex organs – 12589121
Cancer of lip – 1567812
Cancer of stomach – 8912534
Cancer of gall bladder – 8912453
Cancer of extra-hepatic bilious ducts – 5789154
Cancer of the skin – 8148957
Breast cancer – 5432189
Cancer of the bladder – 89123459
Liver cancer – 5891248
Cancer of gullet 8912567
Cancer of the pancreas – 8125891
Cancer of sexual term – 8514921
Cancer of kidney – 56789108
Cancer of ureter – 5891856
Cancer of prostate gland – 4321890
Cancer of salivary glands – 9854321
Rhabdomyosarcoma in children – 5671254
Cancer large intestine (rim and straight line) – 5821435
Cancer of the thyroid gland – 5814542
Cancer of ovary – 4851923
Sarcomas of soft tissues – 54321891
Sarkoma of Kaposi – 8214382

CHAPTER 3. SEPSIS – 58143212
Sepsis (sharp) – 8914321
Sepsis (chronic) – 8145421

CHAPTER 4. SYNDROME OF DISSEMINATED INTRAVASCULAR COAGULATION OF THE BLOOD – 5148142
[DVS]- syndrome – 8123454

CHAPTER 5. OF DISEASE OF THE ORGANS OF BLOOD CIRCULATION – 1289435
Aneurysm of aorta – 48543218
Aneurysm of heart – 9187549
Arrhythmias of heart – 8543210
Arterial impassability – 81543213
Arterial hypertensions – 8145432
Arterial hypotension (hypotonia) – 8143546
Atherosclerosis – 54321898
Blockades of heart – 9874321
Varicose expansion of veins – 4831388
[Vaskulity] are system – 1894238
Vegetative-vascular dystonia (neurocirculatory dystonia) – 8432910
Hypertonic crises – 5679102
Hypertonic disease – 8145432
Myocardial infarction – 8914325
Ischemic (coronary) disease of heart – 1454210
Cardialgias – 8124567
Cardiomyopathies – 8421432
Cardiosclerosis – 4891067
Collapse – 8914320
Pulmonary heart – 5432111
Myocardial dystrophy – 85432104
Myocardiopathies – 8432142
Myocarditis – 8432110
Insufficiency of blood circulation – 85432102
Neurocirculatory dystonia ([NTSD]) – 5432150
Edema of lungs – 54321112
Pericarditis – 9996127
Defects of heart innate – 9995437
Defects of heart acquired – 8124569
Rheumatism – 5481543
Heart asthma – 8543214
Heart insufficiency – 8542106
Vascular insufficiency – 8668888
Vascular crises – 8543218
Stenocardia (angina pectoris) – 8145999
Thrombophlebitis – 1454580
Endocarditis – 8545421

CHAPTER 6. RHEUMATIC DISEASES – 8148888
Diseases of joints – 5421891
Arthritis are infectious – 8111110
Arthritis are microcrystalline – 0014235
Arthritis is rheumatoid – 8914201
Arthropathy is [psoriaticheskaya] – 0145421
Osteoarthrosis deforming – 8145812
[Periartrity] – 4548145
Gout – 8543215
Rheumatic diseases of perivascular soft tissues – 1489123
Reuter syndrome ([uretrookulosinovialnyy] syndrome) – 4848111
Spondylitis [ankiloziruyushchiy] (Bekhterev disease) – 4891201
Tenosynovitises – 1489154
[Vaskulity] are system (SV) – 1894238
Wegener [granulematoz] – 8943568
Hemorrhagic [vaskulit] – 8491234
[Gigantokletochnyy] arteritis – 9998102
[Gudpaschera] syndrome – 8491454
Periarteritis is nodular – 54321894
To [takayasu] disease – 8945432
Thromboangiitis obliterating – 8945482
Diffuse diseases of connective tissue – 5485812
Lupus is red system – 8543148
Dermatomyositis (poly-myositis) – 5481234
Scleroderma is system – 1110006
Mixed connective-tissue disease – 1484019
Sjogren ([Segrena]) syndrome – 4891456
Rheumatism – 5481543

CHAPTER 7. OF DISEASE OF THE ORGANS OF RESPIRATION – 5823214
Aspergillosis – 481543271
Bronchial asthma – 8943548
Bronchiolitis – 89143215
Bronchitis is sharp – 4812567
Bronchitis is chronic – 4218910
Infarction of lung – 89143211
Candidiasis of lungs – 4891444
Pleurisy – 4854444
Pneumonia – 4814489
Pneumosclerosis – 9871234
Pneumoconioses – 8423457
Silicosis – 4818912
[Silikatozy] – 2224698
[A]c[bestoz] – 4814321
[Talkoz] – 4845145
[Metallokoniozy] – 4845584
[Karbokoniozy] – 8148545
Anthracosis – 5843214
Pneumoconioses from the organic dust – 4548912
Lung cancer – 4541589
Sarcoidosis – 4589123
Tuberculosis of the organs of respiration – 8941234
[Khammena] – Rich syndrome – 4814578
Emphysema of lungs – 54321892

CHAPTER 8. OF DISEASE OF THE ORGANS OF DIGESTION – 5321482
Alimentary dystrophia – 5456784
Amoebiasis – 1289145
Amyloidosis – 5432185
[Arteriomezenterialnaya] impassability is partial – 5891234
Atony of the gullet, stomach – 8123457
[Akhalaziya] of [kardii] – 4895132
Achylia of stomach is functional – 8432157
[Bauginit] – 58432148
Beriberi – 3489112
Bronze diabetes – 5454589
[Bulbit] – 5432114
Gastritis – 5485674
Gastritis is sharp – 4567891
Gastritis is chronic – 5489120
Gastrocardiac syndrome – 5458914
Gastroptosis – 81234574
Gastroenteritis – 5485674
Gastroenterocolitis – 8431287
[Gemokhromatoz] – 5454589
Hepatite – 5814243
Hepatite is sharp – 58432141
Hepatites are chronic – 5123891
Hepatoses – 9876512
Hepatosis is sharp – 1234576
Hepatosis is chronic fatty – 5143214
Hepatosis is cholestatic – 5421548
Hepatolenticular degeneration – 5438912
[Gepatosplenomegalicheskiy] [lipoidoz] – 4851888
[Gepatolienalnyy] syndrome – 8451485
Of hypers-bilirubinemia are functional – 84514851
Hypers-bilirubinemia functional innate – 8432180
Hyper-bilirubinemia is [postgepatitnaya] – 8214321
Hyperlipemia is essential – 4851888
Hypovitaminoses – 5154231
Hypersecretion is stomachic functional – 5484214
Diabetes is bronze – 5454589
Diarrhea is functional – 81234574
Dysbacteriosis is intestinal – 5432101
Dyskinesia of the digestive tract – 8123457
Dyskinesia of the gullet is spastic – 5481248
Dyskinesia of bile tracts – 58432144
Dyskinesia of bowels – 54321893
Dyspepsia – 1112223
Dystrophia of the liver – 9876512
Duodenitis – 5432114
Duodenitis is sharp – 481543288
Duodenitis is chronic – 8432154
[Duodenostaz] – 8123457
[Eyunit] – 8431287
Jaundice – 5432148
Jaundice is functional – 84514851
Gallstone disease – 0148012
Bolt – 5484548
Ihleite – 8431287
Candidiasis (candidiasis, dairy woman) – 54842148
Cardiospasm – 4895132
[Kartsinoid] ([kartsinoidnyy] syndrome) – 4848145
Intestinal of [limfangiektaziya] – 5214321
Intestinal lipodystrophy – 4814548
Colic is intestinal – 8123457
Colitis – 8454321
Colitis is sharp – 5432145
Colitis is chronic – 5481238
Insufficiency of cardial sphincter – 8545142
Insufficiency of intestinal suction syndrome – 48543215
Insufficiency of digestion syndrome – 9988771
Lowering stomach – 8123457
Sharp atony of stomach – 5485671
Pancreatitis is chronic – 5891432
Pneumatosis of stomach – 54321455
Hepatic insufficiency syndrome – 8143214
Food allergy – 2841482
Diarrheas (diarrhea) – 5843218
Portal hypertension syndrome – 8143218
[Postgepatitnyy] syndrome – 4812819
Scurvy – 5432190
To [spru] [netropicheskaya] – 8432150
To [spru] tropical – 5481215
Tuberculosis of digestive system – 8143215
Whipple disease – 4814548
Phlegmon of stomach – 4567891
Cholecystitis is sharp – 4154382
Cholecystitis is chronic – 5481245
Scurvy – 5432190
Cirrhosis of the liver – 4812345
Cirrhosis of the liver is pigment – 5454589
[Ezofagit] – 54321489
[Ezofagospazm] – 8123457
Enteritis – 8431287
Enteritis is sharp – 54321481
Enteritis is chronic – 5432140
Enterocolitis – 8454321
Entero-stalemateII intestinal – 8432150
[Enteropatiya] [glyutenovaya] – 4891483
Entero-stalemateII [disakharidazodefitsitnye] – 4845432
[Enteropatiya] exudative – 48123454
The ulcer of the gullet is [pepticheskaya] – 8432182
The ulcer of the small intestine is simple – 48481452
Stomach ulcers are symptomatic – 9671428
Stomach ulcer and duodenum – 8125432

CHAPTER 9. OF DISEASE OF KIDNEYS AND URINARY TRACTS – 8941254
Amyloidosis – 4512345
Anomalies of urinary system – 1234571
Hydro-nephrosis – 5432154
Glomerulonephritis – 4812351
Glomerulonephritis is sharp – 4285614
Pyelitis – 5432110
Pyelonephritis – 58143213
Polycystoses of kidneys – 5421451
Renal colic – 4321054
Kidney stones – 5432143
The kidney deficiency – 4321843
Sharp kidney deficiency – 8218882
Chronic kidney deficiency – 5488821
Tuberculosis of kidneys – 5814543
Uremia is sharp – 5421822
Uremia is chronic – 8914381
Cystitis – 48543211
Eclampsia is nephritic – 8149141

CHAPTER 10. OF DISEASE OF THE SYSTEMS OF THE BLOOD – 1843214
Agranulocytosis – 4856742
Anemias – 48543212
Anemia is posthemorrhagic sharp – 9481232
Anemias hereditary, connected with the disturbance of the synthesis of porphyrins (sideroachrestic anemias) – 4581254
Anemia during the lead poisoning – 1237819
Of anemias are [megaloblastnye] – 5481254
Of anemias are hemolytic – 5484813
Of anemias are immune hemolytic – 5814311
Aplastic (hypoplastic) anemias – 5481541
Anemia is sickle-cell – 7891017
Disease Hoche – 5145432
[Gemoblastozy] are extra-medullary – 54321451
[Gemoblastozy] are [paraproteinemicheskie] – 8432184
Hemorrhagic diatheses – 5148543
[Gemo]pp[agicheskie] diatheses, caused by the pathology of vessels – 54815438
[Disprotrombii] – 5481542
[Leykemoidnye] reactions – 5814321
Leucoses – 5481347
Lymphogranulomatosis – 4845714
Radiation sickness is acute radiation sickness – 481543294
[Mielemiya] – 5142357
Hereditary ellipocytosis – 51454323
Hereditary [stomatotsitoz] – 4814581
Of neutropenias are hereditary – 8432145
Paroxysmal night hemoglobinuria – 5481455
[Talassemii] – 7765437
[T]p[ombotsitopatii] – 5418541
Of [trombofilii] are hematogenic – 4814543
[Favizm] – 54321457
Chronic radiation sickness – 4812453
Cytostatic disease – 4812813

CHAPTER 11. ENDOCRINE AND EXCHANGE DISEASES – 1823451
Acromegaly – 1854321
Innate disturbances of sexual differentiation – 5451432
Virile syndrome – 89143212
Hyperinsulinism – 48454322
Hyper-paradashOZ – 5481412
[Giperprolaktinemiya] – 4812454
Hypo-gonadism – 48143121
Hypo-paradashOZ (tetany) – 4514321
Hypothyroidism (myxedema) – 4812415
Hypophyseal [nanizm] (dwarfism) – 4141414
Diabetes is non-sugar – 4818888
Diabetes is sugar – 8819977
[Dispituitarizm] is youthful – 4145412
Diffuse toxic goiter (disease [Greyvsa]- it is basedow’s) – 5143218
Goiter is endemic – 5432178
[Itsenko] – Cushing disease – 54321458
Interstitial- hypophyseal insufficiency – 48143214
Myxedema – 4812415
Suprarenal insufficiency – 4812314
Obesity – 4812412
Tumors – 4541548
Premature sexual development – 4814312
Thyroiditis – 4811111
Pheochromocytoma – 4818145

CHAPTER 12. OCCUPATIONAL DISEASES – 4185481
Occupational diseases, caused by the action of chemical factors – 9916514
Occupational diseases, caused by the action of physical factors – 4514541
Occupational diseases, caused by the overloading of individual organs and systems – 4814542
Diseases, caused by the action of wetware – 81432184

CHAPTER 13. ACUTE POISONINGS – 4185412
Acute poisonings:
(oral poisonings) – 5142154
(inhalation poisonings) – 4548142
(percutaneous poisonings) – 4814823
(injection poisonings) – 4818142
Psychoneurological disorders – 9977881
Defeat of kidneys – 5412123
Defeat of the liver – 48145428
Exotoxic shock – 4185421
Acute poisonings, caused by the bites of snakes and poisonous arthropods – 4812521
Bites of snakes – 4114111
Stingings of scorpions – 4188888
Bites of steppe spider – 8181818
Stingings of wasps and bees – 9189189

CHAPTER 14. INFECTIOUS DISEASES – 5421427
Amoebiasis – 1289145
[Balantidiaz] – 1543218
Rabies (hydrophobia) – 4812543
“The disease of cat scratch” – 48145421
Botkin disease – 5412514
[Brilla] disease – 514854299
Botulism – 5481252
Brucellosis – 4122222
[Varioloid] – 4848148
Virus hepatite A also in (Botkin’s disease) – 5412514
Helminthiases – 5124548
Alveococcosis – 5481454
Ancylostomiasis – 4815454
Ascariasis – 4814812
[Gimenolepidoz] – 54812548
[Difillobotrioz] – 4812354
[Klonorkhoz] – 5412348
[Metagonimoz] – 54812541
Opistorchosis – 5124542
[Strongiloidoz] – 54812527
[Teniarinkhoz] – 4514444
[Tenioz] – 4855555
Trichinosis (trichinosis) – 7777778
[Trikhostrongilidozy] – 9998888
[Trikhotsefalez] – 4125432
[Fastsiolez] – 4812542
[Tsistitserkoz] – 4512824
[Shistosomoz] ([bilgartsioz]) – 48125428
Entero-bioses – 5123542
Echinococcosis – 5481235
Hemorrhagic fever – 5124567
Herpetic infection – 2312489
Influenza – 4814212
Dysentery – 4812148
Diphtheria – 5556679
[Iersinioz] – 5123851
[Kampilobakterioz] – 4815421
Whooping cough – 4812548
Measles – 4214825
German measles – 4218547
[Legionellez] – 5142122
[Leyshmaniozy] – 5184321
Leptospirosis – 5128432
Listeriosis – 5812438
Q fever – 5148542
Marburg fever – 5184599
Lambliasis – 5189148
Malaria – 5189999
Meningococcus infection – 5891423
Mycoplasmosis – 5481111
Mononucleosis is infectious – 5142548
Ornithosis – 5812435
Smallpox is wind – 48154215
Smallpox is natural – 4848148
Acute respiratory diseases – 48145488
[Parakoklyush] – 2222221
Parotitis is epidemic (pig) – 3218421
Pediculosis – 48148121
Food poisonings by bacterial toxins – 5184231
Pseudotuberculosis – 514854212
Erysipelas – 4123548
[Rotavirusnoe] disease – 5148567
Salmonelloses – 5142189
Anthrax – 9998991
Scarlet fever – 5142485
Tetanus – 5671454
Syndrome of the acquired immunodeficiency (AIDS) – 5148555
Typhoparatyphoid diseases – 1411111
Typhus of spotted – 1444444
Typhus of spotted tongs – 5189499
Toxoplasmosis – 8914755
Tularemia – 4819489
Cholera – 4891491
Plague – 8998888
Enteroviral diseases – 8123456
Tick-borne encephalitis – 7891010
Escherichioses – 1238888
Foot-and-mouth disease – 9912399

CHAPTER 15. DISEASES OF VITAMIN INSUFFICIENCY – 1234895
Vitamin insufficiency:
(avitaminoses) – 5451234
(hypovitaminoses) – 5154231
Insufficiency of vitamin A 4154812
Insufficiency of the vitamin Of [v]1 – 1234578
Insufficiency of vitamin B2 (riboflavin) – 1485421
Insufficiency of nicotinic acid – 1842157
Insufficiency of vitamin B6 – 9785621
Insufficiency of vitamin C – 4141255
Insufficiency of vitamin D – 5421432
The insufficiency of vitamin it is k-th 4845414
Hypo-polyvitaminoses, [poliavitaminozy] – 4815432

CHAPTER 16. CHILDREN’S DISEASES – 18543218
Adrenogenital syndrome – 45143213
Allergoses are respiratory – 45143212
Allergic rhinitis and sinusitis – 5814325
Allergic laryngitis – 58143214
Allergic tracheitis – 514854218
Allergic bronchitis – 5481432
Allergic pneumonia – 51843215
Alcoholic syndrome of fruit – 4845421
α1 – antitrypsin scarcity – 1454545
Anemias – 48543212
Iron-deficiency anemias – 1458421
Toxic hemolytic anemias – 45481424
Aspiration of foreign bodies – 4821543
Bronchial asthma – 58145428
Bronchitis is sharp – 5482145
[Vaskulit] hemorrhagic ([kapillyarotoksikoz], the disease Of [shenleyna]- Of [genokha]) – 5128421
[Galaktozemiya] – 48125421
Hemolytic disease of newborns – 5125432
Hemorrhagic disease of newborns – 5128543
Hemophilia – 548214514
Hepatite – 5814243
Hypertension is portal – 45143211
Glucosuria is nephritic – 5142585
Hypervitaminosis D – 5148547
Hypothyroidism – 4512333
[Gistiotsitoz] X – 5484321
Glomerulonephritis is diffuse – 5145488
Diabetes is sugar – 4851421
Diabetes is nephritic non-sugar – 5121111
Diabetes is nephritic salt (pseudo-hypoaldosteronizm) – 3245678
Diathesis is allergic – 0195451
Diathesis is hemorrhagic – 0480421
Diathesis is lymphatic – 5148548
Dyspepsia is simple – 5142188
Dyspepsia is parenteral – 8124321
Dyspepsia is toxic – 514218821
Dystonia is vegetative-vascular – 514218838
Distress- syndrome is respiratory in newborns – 5148284
Jaundice of newborns – 4815457
Croup is false – 5148523
Leucosis – 5481347
[Malabsorbtsii] syndrome – 4518999
[Mukovistsidoz] – 9154321
Nephritis is hereditary – 5854312
[Pilorostenoz] – 5154321
[Pilorospazm] – 5141482
Pneumonia is fine focal – 4814489
Pneumonia of newborns – 5151421
Pneumonia is chronic – 51421543
Polyarthritis is chronic unspecific – 8914201
Defects of heart innate – 14891548
Rachitis – 5481232
Vomiting – 1454215
Rheumatism – 5481543
Sepsis of newborns – 4514821
Spasmophilia – 5148999
Staphylococcal infection – 5189542
Stenosing laryngitis – 1489542
Subfebrile state in children – 5128514
Spasms – 51245424
Sub-sepsis allergic [Visslera]- Franconi – 5421238
Toxic syndrome – 5148256
Injury is intracranial ancestral – 518999981
Tuberculosis – 5148214
Early tubercular intoxication – 1284345
Phenylketonuria – 5148321
Phosphate- diabetes – 5148432
De Tony- Debra -[Fankoni] syndrome – 4514848
[Tseliakiya] – 4154548
Exudative of [enteropatiya] – 4548123
Surgical diseases at the childhood – 5182314
Angioma – 4812599
Appendicitis – 9999911
Atresia of bile tracts – 9191918
Atresia of the small intestine – 9188888
Atresia and stenosis of duodenum – 5557777
Atresia of anus and rectum – 6555557
Atresia of the gullet – 8194321
The rupture of umbilical cord is embryonic – 5143248
Rupture is diaphragmal – 5189412
Diverticulum Of [mekkelev] – 4815475
Invagination – 5148231
[Kefalgematoma] – 48543214
Hemorrhages are gastrointestinal – 5121432
Aplasia of sky – 5151515
The burn of the gullet is chemical – 5148599
Osteomyelitis is epiphysial – 12345895
[Pilorostenoz] – 5154321
Tera-Toma sacral- coccyx region – 481543238
Phlegmon of newborns – 51485433

CHAPTER 17. MIDWIFERY, FEMALE DISEASES – 1489145
Anomalies of labor – 14891543
Asphyxia of fruit and newly born – 4812348
Pregnancy is uterine – 1899911
Pregnancy is extra-uterine – 4812311
Pregnancy and kinds, the determination of period – 1888711
Pregnancy is prolific – 123457854
Pregnancy transferred – 5142148
Disease of mammary glands – 48123147
Hemorrhages (obstetrical) – 4814821
Abundance of water – 5123481
Anesthetization of kinds – 5421555
Working the umbilical cord of newborn – 0123455
Postpartum period (normal) – 12891451
Postpartum period (pathologic) – 41854218
[Predlezhanie] and precipitation of umbilical cord – 1485432
[Predlezhanie] of the placenta – 1481855
Premature scaling of the normally located placenta – 1111155
Premature kinds – 1284321
[Puzyrnyy] drift – 4121543
Breaks of sex organs – 148543291
Toxicoses of pregnant females – 1848542
Narrow basin – 2148543
Anatomically narrow basin – 4812312
Clinically narrow basin – 4858543
Embolism by pericarpic waters – 5123412
Female diseases – 1854312
Adnexitis – 5143548
Adrenogenital syndrome – 148542121
Algodysmenorrhea – 4815812
Amenorrhea – 514354832
Anovular cycle – 4813542
Apoplexy of ovary – 1238543
Bartholinitis – 58143215
Linen yarns – 5128999
Sterility – 9918755
It [vaginit] (it [kolpit]) – 5148533
[Vulvit] – 5185432
[Vulvovaginit] – 5814513
Gonorrhea in women – 5148314
Itch of the vulva – 5414845
Cyst of ovary – 5148538
Cystoma of ovary – 58432143
Climacteric. Climacteric neurosis – 4851548
[Kolpit] – 5148533
[Krauroz] of the vulva – 58143218
Hemorrhages are uterine disfunctional – 4853541
[Leykoplakiya] of the vulva, neck of womb – 5185321
Myoma of womb – 51843216
Oophoritis – 5143548
Lowering and precipitation of womb and sheath – 514832183
Parametritis – 5143215
Polyps of body and neck of womb – 518999973
Premenstrual syndrome – 9917891
Cancer of female sex organs – 5148945
[Salpingit] – 5148914
Syndrome of [sklerokistoznykh] ovaries (matte -[Leventalya]) – 518543248
Tuberculosis of sex organs – 8431485
[Khorionepitelioma] – 4854123
EndoMEtrioses – 5481489
Endometritis – 8142522
[Endotservitsit] – 4857148
Erosion of the neck of womb – 54321459

CHAPTER 18. NERVOUS DISEASES – 148543293
Abscess of brain – 1894811
Aneurysm of the vessels of brain – 1485999
Arachnoiditis – 4567549
Asthenic syndrome – 1891013
Athetosis – 1454891
Lateral amyotrophic sclerosis – 5148910
Hydrocephalus – 81432143
[Gepatotserebralnaya] dystrophia – 48143212
Headache – 4818543
Vertigo – 514854217
Children’s cerebral paralyses – 4818521
Diencephalic (hypothalamic) syndrome – 514854215
Stroke of cerebral – 4818542
Stroke is spinal – 8888881
Coma – 1111012
Meningitis – 51485431
Myasthenia – 9987542
Myelitis – 4891543
[Mielopatiya] – 51843219
[Migrenoznaya] neuralgia – 4851485
Migraine – 4831421
Myotonia innate of Thomsen – 4848514
Myotonia dystrophic [Kurshmanna]-[Battena]-[Shteynerta] – 481543244
Mono-neuropathies – 4541421
Narcolepsy – 48543216
Neuropathy of facial nerve – 518999955
Neuralgia of trigeminal nerve – 5148485
Neurorheumatism – 8185432
[Neyrosifilis] – 5482148
Fainting (syncope) – 4854548
Shingles – 51454322
Tumors of brain – 5451214
Tumors of spinal cord – 51843210
Tumors of peripheral nervous system – 514832182
Ophthalmoplegy – 4848532
Parkinsonism – 5481421
Periodic familial paralysis – 5123488
[Peronealnaya] amyotrophy of Charcot- Marie – 4814512
Poly-neuropathies – 4838514
[Poliradikulonevropatiya] demyelinating [Giyena] – [Barre] – 4548128
Poliomyelitis is sharp epidemic – 2223214
[Postpunktsionnyy] syndrome – 818543231
Progressive muscular dystrophia – 85432183
Disorder of sleep – 514248538
[Radikulopatii] [diskogennye] – 5481321
Multiple sclerosis – 51843218
Syringomyelia – 1777771
Spinal amyotrophy – 5483312
Tremor – 3148567
[Fakomatozy] – 5142314
Funicular [mieloz] – 518543251
Chorea – 4831485
Craniocerebral injury – 51843213
Aidy is syndrome – 18543211
Encephalitis are virus – 48188884
External meningitis – 888888149

CHAPTER 19. MENTAL ILLNESSES – 8345444
Alcoholism – 148543292
Amnestic (Korsakoff’s) syndrome – 4185432
Affective syndromes – 548142182
Delirious syndromes – 8142351
Hallucinatory syndrome (hallucinosis) – 4815428
Defect is mental – 8885512
Intoxicating psychoses – 1142351
Hysterical syndromes – 5154891
Catatonic syndromes – 51843214
Manic-depressive psychosis – 514218857
Obtrusive states – 8142543
Addictions (toxicomania) – 5333353
Neuroses – 48154211
Negative (defective) states – 5418538
Oligophrenia (dementia) – 1857422
Loss of consciousness – 4518533
[Presenialnye] ([predstarcheskie], involutional) psychoses – 18543219
Progressive paralysis – 512143223
Psycho-organic syndrome – 51843212
Psychopathy – 4182546
Reactive psychoses – 0101255
Super-valuable ideas syndrome – 148454283
[Senestopaticheski]- hypochondriac syndrome – 1488588
Senile psychoses – 481854383
Symptomatic psychoses – 8148581
Toxicomania and addiction – 1414551
Traumatic encephalopathy – 18543217
Schizophrenia – 1858541
Epilepsy – 1484855

CHAPTER 20. SEXUAL DISORDERS – 1456891
[Vaginizm] – 5142388
Hypersexuality – 5414855
Impotence – 8851464
Onanism – 0021421
Sexual distortions – 0001112
Sexual disorders – 1818191
Imaginary sexual disorders – 1484811
Neurohumoral sexual disorders – 1888991
Mental sexual disorders – 2148222
Disorders of [erektsionnoy] component of [kopulyativnogo] cycle – 184854281
Disorders of [eyakulyatornoy] component of [kopulyativnogo] cycle – 1482541
[Frigidnost] – 5148222

CHAPTER 21. SKIN AND VENEREAL DISEASES – 18584321
Actinomycosis of the skin – 148542156
Alopecia (baldness, baldness) – 5484121
Angiitises ([vaskulity]) of the skin – 1454231
Atopic dermatitis – 5484215
[Balanopostit] – 5814231
Welding dribbles – 5148521
[Vaskulity] of the skin – 5142544
[Vitiligo] – 4812588
Gonorrhea (man) – 2225488
Mushroom-shaped micose – 4814588
Dermatitis – 1853121
Ichthyosis – 9996789
Candidiasis – 9876591
Skin itch – 1249812
Condylomas are pointed – 1489543
Hives – 1858432
[Layella] syndrome – 4891521
Leprosy – 148543294
Lymphogranulomatosis is inguinal – 1482348
Lichen is red flat – 4858415
Lichen is many-colored ([otrubevidnyy]) – 18543214
Lichen is pink – 5148315
[Mastotsitoz] – 148542171
[Mikrosporiya] – 1858321
Mollusk is contagious – 514321532
Neurodermatitis – 1484857
Tumors of the skin – 1458914
Pyoderma – 51432149
Pruritus – 5189123
Psoriasis – 999899181
Bladderwort – 8145321
[Rozatsea] – 518914891
[Rubromikoz] – 4518481
Seborrhea – 1234512
Syphillis – 1484999
Stephens- Johnson syndrome – 9814753
[Toksikodermiya] ([toksidermiya]) – 514832184
Trichophytosis – 4851482
Tuberculosis of the skin – 148543296
Blackheads are usual – 514832185
[Favus] – 4851481
Itch – 8132548
Chancre is soft – 4815451
Eczema – 548132151
Epidermophytosis – 5148532
Erythema is knotty – 15184321
Erythema is exudative multi-form – 548142137
[Eritrazma] – 4821521

CHAPTER 22. SURGICAL DISEASES – 18574321
Surgical diseases of adult – 5843215
Abscess – 8148321
Adenoma of prostate gland – 51432144
Actinomycosis – 4832514
Aneurysm – 48543218
Aneurysm of heart – 9187549
Appendicitis – 54321484
Atheroma – 888888179
[Bronkhoektazy] – 4812578
Varicose expansion of the veins of lower extremities – 4831388
Varicose expansion of the veins of seed cord – 81432151
Dropsy of egg and seed cord – 481543255
Dislocations – 5123145
Precipitation of rectum – 514832187
Gangrene is gas – 45143218
Gangrene of lung – 4838543
Hemarthrosis – 4857543
Haemorrhoid – 58143219
[Gidradenit] – 4851348
Gynecomastia – 4831514
Ruptures – 95184321
Dumping – syndrome – 4184214
Diverticula – 48543217
[Divertikulez] large intestine – 4851614
Gallstone disease – 0148012
Jaundice is mechanical – 8012001
Retention of urine is sharp – 0144444
Syndrome of Zollinger- Ellison – 148543295
The foreign bodies of bronchi – 5485432
The foreign bodies of stomach – 8184321
The foreign bodies of the gullet – 14854321
Foreign bodies of soft tissues – 148543297
Carbuncle – 483854381
Cyst of mammary gland – 4851432
Cysts and the blowholes of neck are lateral – 514854214
Cysts and the blowholes of neck are middle – 4548541
Colitis is unspecific ulcerous – 48143211
Coccyx epithelial motion – 9018532
Talipes – 485143241
[Krivosheya] – 4548512
Cryptorchism – 485143287
Hemorrhage is internal – 5142543
Hemorrhage is external – 4321511
Kron disease – 94854321
[Leyomioma] – 5514214
Lymphadenitis – 4542143
Lymphangitis – 484851482
Lipoma – 4814842
False joint – 4814214
Mastitis – 8152142
[Mastopatiya] – 84854321
Mega-column – 4851543
Mediastinitis – 4985432
Impassability of bowels – 4548148
Nail grown – 4548547
Freezing – 4858514
Burns are thermal – 8191111
Occlusion of main arteries – 81543213
[Orkhoepididimit] – 818432151
Osteomyelitis is traumatic – 514854221
Sharp stomach – 5484543
Acute pancreatitis – 4881431
Acute cholecystitis – 4154382
Panaritium – 8999999
[Penetriruyushchaya] ulcer – 9148532
Break – 7776551
Peritonitis – 1428543
[Piopnevmotoraks] – 148543299
Flat-foot – 1891432
Pneumothorax is spontaneous – 481854221
Damage of internal organs – 8914319
Polyp – 4819491
[Postkholetsistektomicheskiy] syndrome – 4518421
[Probodnaya] ulcer – 8143291
Bedsore – 6743514
Prostatitis – 9718961
Break of meniscus – 8435482
Wounds – 5148912
Blowholes of rectum – 5189421
Stenosis of the output division of stomach – 81543211
Crack of rear passage – 81454321
Thromboangiitis – 5432142
Thrombophlebitis – 1454580
Tuberculosis of the bones – 148543281
Urethritis – 1387549
Injury – 0156912
[Fibroadenoma] of mammary gland – 4854312
Phimosis and paraphymosis – 0180010
[Flebotromboz] – 1454580
Phlegmon – 48143128
Furuncle – 5148385
[Kholangit] – 8431548
Electrotrauma – 5185431
Empyema of pleura – 514854223
Endarteritis obliterating – 4518521
Ulcers are trophic – 514852154
Surgical diseases of newborns – 514218871
Surgical diseases of the organs of abdominal cavity – 5184311
Innate [kholangiopatii] of newborns – 948514211
Surgical diseases of the organs of chest – 5184312
Atresia of the gullet – 518543157
Innate diaphragmal rupture – 518543257
Innate cysts of lungs – 4851484
Pneumothorax – 5142147
[Trakheopishchevodnyy] blowhole – 514854714
Pyoinflammatory diseases – 514852171
Mastitis of newborns – 514854238
Acute hematogenic osteomyelitis – 5141542
Peritonitis – 4184321
Sharp [paraproktit] – 4842118
Necrotic phlegmon of newborns – 514852173
Disease of supporting-motor apparatus – 514218873
Injuries and orthopedic diseases – 1418518
Ankylosis – 1848522
Bursitis – 75184321
Hemarthrosis – 7184321
Bend of 1 toes towards the outside – 5418521
Contracture of Dupuytren – 5185421
Contracture of joints – 8144855
False joint – 8214231
Damages of internal organs – 5432188
Tension – 5148517
Traumatic amputation – 5451891
Traumatic shock – 1454814

CHAPTER 23. DISEASES OF EAR, THROAT, NOSE – 1851432
Adenoids – 5189514
Angina (acute tonsillitis) – 1999999
Antritis (otoantritis) – 1844578
Atresias and [sinekhii] of the cavity of the nose – 1989142
Aerosinusitis – 514854237
Hematoma of nasal septum – 5431482
Hypertrophy of palatine almonds – 4514548
Diaphragm of larynx – 148543283
[Evstakhiit] – 18554321
Retropharyngeal abscess – 1454321
Foreign bodies – 54321545
Bend of nasal septum – 148543285
Hemorrhage is nose – 65184321
Labyrinthitis – 48154219
Laryngitis – 4548511
[Laringospazm] – 485148248
Mastoiditis is sharp – 514832186
Meniere disease – 514854233
To [mukotsele] ([piotsele]) of frontal sinus – 5148322
Head cold (rhinitis) – 5189912
The head cold is vasomotor, is allergic – 514852351
Tinnitus  – 1488513
Ozena (fetid head cold) – 514854241
Tumors of larynx – 5148742
Edema of larynx – 2314514
[Otgematoma] – 4853121
Otitis – 55184321
Otomycosis – 514832188
Otosclerosis – 4814851
Pareses and paralyses of larynx – 1854555
Polyps of nose – 5519740
Sepsis is otogenic – 5900001
Sulfuric plug – 48145814
Sinusitis – 1800124
Scleroma – 0198514
Stenosis of larynx – 7654321
[Stridor] innate – 4185444
Tonsillitis is sharp – 1999999
Tonsillitis is chronic – 35184321
Injuries of ear – 4548515
Tuberculosis of larynx – 5148541
Pharyngitis – 1858561
[Faringomikoz] – 1454511
Fibroma of nasopharynx – 1111122
Furuncle of the threshold of nose – 1389145

CHAPTER 24. EYE DISEASES – 1891014
Amblyopia – 1899999
Asthenopia – 9814214
Astigmatism – 1421543
Atrophy of optical nerve – 5182432
Blepharitis – 5142589
Short sightedness (myopia) – 548132198
Spring catarrh – 514258951
Dislocation of crystalline – 25184321
Inversion is century – 5142321
Hemeralopia – 5142842
Glaucoma – 5131482
Dacryocystitis – 45184321
Long sightedness – 5189988
Stagnant disk of optical nerve – 145432152
Iritis – 5891231
Cataract – 5189142
Keratitis – 518432114
Conjunctivitis – 5184314
Squint – 518543254
Wing-shaped membrane – 18543212
Neuritis of optical nerve – 5451589
Impassability of the central artery of retina – 514852178
Impassability of the central vein of retina – 7777788
Burns of eyes – 8881112
Lowering upper eyelid (ptosis) – 18543121
Scaling of retina – 1851760
Panophtalmitis – 5141588
Presbyopia – 1481854
Injuries of eyeball – 518432118
Retinitis – 5484512
Light ophthalmia – 5841321
Sympathetic inflammation – 8185321
Scleritis, [episklerit] – 514854248
Trachoma – 5189523
Uveitis – 548432198
[Khalazion] – 5148582
Chorio-iditol – 5182584
Exophthalmos – 5454311
[Endoftalmit] – 514254842
Ulcer of cornea – 548432194
Barley – 514854249

CHAPTER 25. OF DISEASE ZUBOV CAVITIES RTA – 1488514
Abscess of near-maxillary – 518231415
Alveolitis – 5848188
Ankylosis of temporal- mandibular joint – 514852179
Arthritis of temporal- mandibular – 548432174
Dislocation of temporal- mandibular joint – 5484311
Dislocation of tooth – 485143277
[Gingivity] – 548432123
Hyperesthesia of teeth -1484312
Hypoplasia of enamel – 74854321
[Glossalgiya] – 514852181
Glossitis – 1484542
Dental stone – 514852182
Caries of tooth – 5148584
Cysts are maxillary – 514218877
Hemorrhage after the operation of the removal of tooth – 8144542
[Kserostomiya] – 5814514
[Leykoplakiya] – 485148151
Osteomyelitis of jaws – 5414214
Sharp toothache – 5182544
Papillitis – 5844522
[Parodontoz] – 58145421
[Parodontit] – 5182821
Break of tooth – 814454251
Breaks of jaws – 5182148
[Perikoronarit] – 5188888
Periodontitis is apical – 3124601
Pulpitis – 1468550
The [stomatogennaya] infection is chronic – 514854814
Stomatites – 4814854
Phlegmon is near-maxillary – 5148312
[Kheylit] – 518431482

CHAPTER 26. UNKNOWN DISEASES AND STATES – 1884321

CHAPTER 27. NORMA LABORATORY INDICES – 1489999
System of the blood – 148542139
Urine – 1852155
Intestinal contained – 1485458
Saliva – 514821441
Gastric juice – 5148210
Bile – 514852188
Biochemistry of the blood – 514832189
Indices of the activity of the systems of neuroendocrine regulation – 518432121

2 komentarja to “Grabovoi numbers”

  1. Barbara Says:

    Wonderful

  2. Marko Says:

    Beatiful.
    Thank you all so much for this!


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: